Osalemine metsanduse arengukava koostamisel

Osalemine metsanduse arengukava koostamisel
Algus:2017
Lõpp: 2020
Eesmärk: ELF seisab selle eest, et loodusmetsad oleks tõhusalt kaitstud, majandusmetsas säiliks elurikkus ning metsasüsiniku hulk kasvaks. Jälgime, et arengukava ja metsapoliitika lähtuks säästva metsanduse põhimõtteist.

Meie metsad on olnud juba üle aasta ühiskondliku debati tulipunktis. Erinevaid huvirühmi, kes on sel teemal sõna sekka öelnud, on enneolematu hulk.  Metsanduse arengukava (MAK2030) koostamisele on pandud ses osas kõrged ootused. Just see dokument peaks määrama edasised arengusuunad metsanduses, võttes sealjuures arvesse erinevate huvigruppide hääli. Nii Eestimaa Looduse Fond (ELF) kui ka teised keskkonnaühendused, kes on olnud möödundud arengukava koostamise juures, ootavad sel korral märksa sisulisemalt kaasavat ja avatumat protsessi. Vastasel juhul ühiskondlikust kokkuleppest rääkida ei saa, samuti ei saa sel juhul rääkida debati vaibumisest. See eeldab aga kogu protsessi väga head planeerimist ja läbi mõtlemist.

Eesti Keskkonnaühenduste Kojast on töörühma arvatud ELFi esimees Tarmo Tüür. Samuti kuulub ta Keskkonnaministeeriumi metsandusnõukogusse.

MAK2030 protsessist saad ülevaate ELFi metsablogist.