Operatsioon Päästerõngas

Operatsioon Päästerõngas
Algus:2006
Lõpp: 2010
Eesmärk: Koondada ja koolitada vabatahtlikke, kes oleksid valmis merereostuse korral rannikulinde päästma. Avalikkuse teavitamine merega seotud probleemidest.

Mis on operatsioon Päästerõngas?

Merega seotud probleemid ei tunne riikide piire ja seetõttu töötab ELF kõrvuti teiste Läänemereäärsete riikide keskkonnaühendustega. Püüame leida võimalusi merega seotud liikide kaitseks ning toetame pingutusi suurte mereõnnetuste ärahoidmiseks ja reostuskoormuse vähendamiseks. Peame vajalikuks teavitada avalikkust merega seotud probleemidest. Samuti soovime õhutada kodanike algatust, sest meri ümbritseb ning mõjutab meid kõiki ja me kõik peaksime teda hoidma ja säästma.

Operatsioon Päästerõngas sai alguse ELFi naftaprojektist, kui vabatahtlikke koondav ja annetuste läbi ressursse koguv ettevõtmine. Vabatahtlikele pakuti koolitusi ja soetati vajalikku varustustust. Valmisoleku parandamiseks tehakse pidevalt koostööd partneritega Eestis ja piiri taga.

Aastast 2011 jätkatakse sarnaste tegevustega üldises ELFi mereprogrammis.

Liitu ELFi vabatahtlikega ja tule vajadusel appi naftareostust likvideerima.