Naftareostuse valmisoleku suurendamine

Naftareostuse valmisoleku suurendamine
Algus:2005
Lõpp: 2007
Eesmärk: Tõsta Eesti ja Soome rannikul valmisolekut naftareostuse likvideerimiseks.

Miks on vaja tõsta valmisolekut naftareostuse likvideerimiseks?

   
Läänemeri on väga tiheda laevaliiklusega meri: kokku liigub Läänemerel päevas keskmiselt 2000 laeva, umbes 200 neist on naftatankerid. Keskkonnainspektsioon on analüüsinud ulatusliku mõjuga naftatankeriavarii toimumise tõenäosust Eesti territoriaalvetes, leides, et see on äärmiselt suur - 3 kuni 5 juhtumit 10 aasta jooksul. Seetõttu on oluline, et riiklikud organisatsioonid oleksid võimelised reostusjuhtumite korral kiiresti ning efektiivselt reageerima, asuma reostuse levikut piirama ning tekkinud reostust koguma.

Et tõsta Eesti ja Soome rannikul valmisolekut naftareostuse likvideerimiseks, on vajadus koolitatud inimeste, vastava varustuse ja olemasolevate süsteemide parandamise järele. Teadlikkus Läänemere ohustatusest ja hetkesituatsioonist peab suurenema, et tagada ka kaitsemeetmete aktsepteerimine ja põhjuste mõistmine laiemalt, avalikkuse seas.

Projekti tegevused

Projektide käigus töötati välja vabatahtlike abibrigaadide kontseptsioon, mis hõlmab vabatahtlike koondamist, varustamist, koolitamist, nende kokkukutsumist õnnetuste korral ning koordineerimist õnnetuskohas. Pandi kokku õppematerjalid: käsiraamat, õppevideo ning õppefilm ning töötati välja koolitused naftareostuse tagajärgede likvideerimiseks. Koolituse läbinud vabatahtlikele kujundati temaatilised t-särgid, tänaseks on koolituse läbinud vabatahtlikke 400. Töötati välja ka koolitused vabatahtlikele grupijuhtidele, kes oleksid võimelised õnnetuse korral kohale tulnud vabatahtlike suunama ning koordineerima, koolituse on praeguseks läbinud 25 grupijuhti, neile kujundati ka temaatiline ning õnnetuskohal selgesti eristatav erimärgistusriietus.
Hangiti naftareostuse tagajärgede likvideerimisel vabatahtlikele vajaminev varustus, järelhaagis ning väikebuss varustuse ning vabatahtlike transpordi tarvis.

Koostöö ja rahastus

ELF on sõlminud Päästeametiga koostöölepingu, mille kohaselt aitab Päästeamet kaasa vabatahtlike koolitamisele, ladustab ELFi vabatahtlike varustust Kose logistikakeskuses ning võimalusel aitab õnnetuse juhtudes transpordiga. ELF omakorda koolitab ja koordineerib päästetöödeks vajalikke vabatahtlikke ning koondab neid õnnetuste juhtudes.

ELF viis aastatel 2005 – 2007 läbi kaks INTERREG IIIA projekti naftareostusalase võimekuse suurendamiseks Soome lahe ääres, projektipartneriks oli Soome WWF, kellega jätkub sujuv koostöö Soome lahe kaitsmisel ka edaspidi. Aastatel 2008- 2009 aitas vabatahtlike koolitusi ning vabatahtlike koondamisega ja koordineerimisega seonduvaid tegevusi läbi viia Keskkonnainvesteeringute Keskus. ELFi naftaprojekti toetas ka OÜ Hula Bamboo (RipCurl).