Metsloomade haigla rajamise I etapp

Metsloomade haigla rajamise I etapp
Algus:2012
Lõpp: 2015
Eesmärk: Ettevalmistus Eesti esimese metsloomade haigla rajamiseks

Miks on vaja metsloomade haiglat?

Eestis töötavat metsloomade ravikeskust praegu pole. Sellist pole ka Lätis, Leedus ega Soomes. Jätkuva linnastumise tingimustes on niisuguse ravikeskuse olemasolu väga oluline, sest elupaikade vähenemine toob kaasa metsloomade üha sagedasema sattumise inimasustusse, kus nad tihtipeale viga saavad.

ELFi metslooma-veterinaar Madis Leivits nentis, et plaanitava ELFi metsloomade haigla tegevuspõld tuleb lai. Esmaselt muidugi vigastatud või haigete metsloomade ravi ja taastustegevus ning nende hilisem vabastamine loodusesse. Sama tähtis on ka keskkonnaseisundi jälgimine, sest läbi oma patsientide saab tuvastada muutusi keskkonnas ja loomapopulatsioonides, sh pahatahtlikud teod looduse ja loomade vastu (reostused, mürgitamised, salaküttimine jne.). ELFi metsloomahaigla tegeleks ka keskkonnaharidusega.

Kuhu plaanitakse metsloomahaigla rajada?

Elering toetas haigla rajamist maa ja hoonega Arukülas, mis sobib asukohalt hästi ( suurem osa vigastatud metsloomadest leitakse Tallinna ja Harjumaa piirkonnast), kuid vajab ümberehitamist. Selle tarvis on ELF lasknud teha projekti, mis on läbi räägitud kohalike elanikega, kes on haigla suhtes positiivselt meelestatud. Algatust on toetanud Raasiku vallavalitsus ja volikogu.

Hetkel puudub vajalik rahastus haigla edasiseks arendamiseks ning haigla arendus on peatatud. Aitäh kõigile, kes on haigla rajamist toetanud!