Metsandusalase eestkostesuutlikkuse tõstmine

Metsandusalase eestkostesuutlikkuse tõstmine
Algus:2013
Lõpp: 2014
Eesmärk: ELFi ja teiste keskkonnaorganisatsioonide eestkostesuutlikkuse tõstmine metsanduspoliitika alal.

Projekti tegevused ja tulemused

Projekti vältel toimus 2-päevane koolitusreis, mille raames tutvuti Läti Looduse Fondi esindajate eestvedamisel püsimetsanduslike näidisaladega Lätis ja säästva metsanduse FSC sertifikaati omava metsandusettevõtte Stora Enso Eesti tegevusega.

Projekti partneriks oleva Keskkonnaõiguse Keskuse juristid koostasid juriidilise analüüsi metsaseaduse muudatustest viimasel 15 aastal, analüüsi tutvustati ka Riigikogu keskkonnakomisjoni liikmetele ja Keskkonnaministeeriumi juhtivametnikele.

Projekti kestel avaldati metsandusalaseid arvamusartikleid ajalehtedes, samuti esines ELFi metsaekspert Indrek Sell seisukohavõttudega raadios ja televisioonis.

Aktiivselt osaleti metsandusalastel koosolekutel Keskkonnaministeeriumis. Projekti vältel toimus mitmeid ümarlauakohtumisi: nii ELFi kui ka teiste keskkonnaühenduste vahel eesmärgiga tõsta teiste keskkonnaühenduste liikmete kompetentsi säästva metsanduse alal, nõupidamistel osales ka mitmete ülikoolide esindajaid. Muuhulgas kohtuti Erametsakeskuse, Erametsaliidu ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) esindajatega, kohtumiste eesmärgiks oli edaspidise koostöö suurendamine. Projekti raames küsitleti ka eri metsandusettevõtetes töötavaid metsatöölisi, saadav info oli sisendiks metsaloodust tutvustava raamatu koostamisel.

Projekti lõppjärgus anti välja metsaloodust tutvustav raamat "Metsasõbra meelespea", mille eesmärk on pakkuda lisateadmisi inimestele, kes planeerivad või teostavad raietöid metsades. Projekti partneri, Eesti Ornitoloogiaühingu eksperdid koostasid metsalinnustiku peatüki raamatu tarbeks.

Rahastaja

Projekti "ELFi ja teiste keskkonnaorganisatsioonide metsanduspoliitikaalase eestkostesuutlikkuse tõstmine" rahastas Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.