Metsakonsulentide inventeerimiskoolitus

Metsakonsulentide inventeerimiskoolitus
Algus:2015
Lõpp: 2015
Eesmärk: Metsakonsulentidele mitmekülgsema teadmise jagamine metsadest ning nende väärtustest

Koolitusest

Ida-Virumaal toimusid ELFi korraldatud kõrge looduskaitselise väärtusega metsade inventeerimiskoolitus metsakonsulentidele. Kolmepäevase koolituse käigus toimusid nii loengud kui ka praktilised õppekäigud metsas. Koolituse vältel said osalejad kuulata loenguid nii metsaökoloogiast kui ka kõrge kaitseväärtusega metsade indikaatorliikidest. Suurem rõhk oligi kõrge looduskaitseväärtusega metsade ja neile iseloomulike liikide praktilisel tundmaõppimisel. Külastati mitut eri tüüpi metsa ja õpiti tundma neile iseloomulikke indikaatorliike – nii soontaimi, samblaid, samblikke kui seeni.

Koolitajateks olid Aivar Hallang ja Ahto Täpsi (OÜ Metsaruum), Ede Oja (Tartu Ülikool), Anneli Palo (Tartu Ülikool) ning Indrek Sell (ELF).

Koolitust rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.