Metsaelu aasta

Metsaelu aasta
Algus:2017
Lõpp: 2017
Eesmärk: Tuua metsa ja sealset elu talgulistele lähemale. Õppida rohkem tundma metsaelanikke ja metsa ohustavat.

2017 on ELFi talgute metsaelu aasta

ELFi talgulised on vaieldamatud Eesti looduskaitse eesrindlased ja tegutsevad tihti seal, kus abikäed kõige pakilisemalt ära kuluvad. Rikka metsaelu säilimine on kindlasti pakiline, kuid erinevalt pärandkooslustest ja rikutud soodest on metsa eluga üldjuhul nii, et parim, mis tema kaitseks teha saab passiivselt tal omasoodu areneda lasta. Sellepärast pole loodustalgulistel metsa ka ülemäära palju asja olnud.

Miks metsaelu?

2017 alguses on metsadele pühendatud juba ohtralt ajaleheartikleid, saateid, sõprade vahelisi vestlusi ja vaikseid mõtisklusi. Et ka loodustalgulised saaks teadlikumalt nende lugude ja vestlustega suhestuda, on ellu kutsutud metsaelu aasta, mis annab võimaluse muu praktilise ja pakilise kõrvalt loodustalgulistel ka metsa õhku nuusutada ning metsaelu ja seda ohustavat rohkem tundma õppida. Kavatseme koos metsas käia, filme vaadata ning loodussõbralike metsamajandajatega tutvust teha.

Mis on metsaelu?

Mets on kooslus, kus kasvavad ja mille elutingimusi mõjutavad oluliselt puud. Eesti aladel on kuival maal metsad kliimakskooslusteks -  see tähendab, et mingi olulise kõrvalmõjuta (sh. inimmõjuta) laiuksid siin pea kõikjal metsad - kasvaksid puud ja leviksid metsale iseloomulikud liigid. Millegi nii püsivaga seotud olla, on evolutsiooniliselt üsna kindel valik ja seetõttu enamik Eesti maismaa elurikkusest seotud just metsaga. Eesti metsades elab kokku arvatavalt kuni 20 000 liiki taimi, loomi ja seeni ning kõiki neid mõistamegi Eesti metsaeluna.

Metsaelu aastal on kavas:

- filmiõhtud, mis viivad meid metsadesse, kuhu ühine reisimine on keeruline või paiskavad meie ette küsimused, millest on oluline teada. Esimesed neist toimuvad Tallinnas ja Tartus maikuus, kui vaatame filmi The Burning Issue.

- metsaretked elurikastesse paikadesse, et  teha metsaeluga vahetut tutvust ja  et paremini mõista tingimusi, mis soodustavad liigirikkust. Teeme tutvust ka metsamajandajatega, kes oma igapäevatöös parima võimaliku tasakaalu poole püüdlevad. Retkedele kutsume suvel ja sügisel.

- metsapõiked talgute raames. Olgu siis talgud kas pärandkoosluste, soode või luidete heaks - mõnel neist katsume tööst vabal ajal ka metsa põigata.

- salasilm must-toonekure pesas. Eelmise aasta peakangelane on metsaliik, ning Karula pesal saab jätkuvalt silma peal hoida.

Teema-aastad

Meie teema-aastate peategelased läbi aastate: Musta toonekure aasta 2016, Vooluvete aasta 2015, Liblikate aasta 2014, Rüdi aasta 2013, Kõre aasta 2012, Loopealsed aasta 2011


Metsaelu aasta teevad võimalikuks ELFi püsiannetajad ning Keskkonna Investeeringute Keskus.