Metsade bioloogilise mitmekesisuse hoidmise hindamine

Metsade bioloogilise mitmekesisuse hoidmise hindamine
Algus:2009
Lõpp: 2009
Eesmärk: Analüüsida, kuidas riiklik metsanduspoliitika on suutnud tagada majandatavates metsades bioloogilise mitmekesisuse säilimist.

Projekti tegevused

Eestimaa Looduse Fond viis metsanduse arengukava koostamise protsessi raames 2009. aastal läbi projekti "Majandatavates metsades bioloogilise mitmekesisuse hoidmise meetmete tulemuslikkuse hindamine ja tulevikusuundumuste määratlemine". Projekti käigus analüüsiti, kuidas riiklik metsanduspoliitika on suutnud tagada majandatavates metsades bioloogilise mitmekesisuse säilimist, kuidas on erinevad seadusandlikud meetmed praktikas rakendunud, millised on olnud edukad ja millised ei ole oma eesmärki täitnud. Samuti määratleti toonaste teadmiste valguses kõige olulisemad lahendust vajavad probleemid järgmise 10 aasta perspektiivis.

Vaata projekti lõpparuannet.