Mereelupaikade modelleerimine

Mereelupaikade modelleerimine
Algus:2013
Lõpp: 2014
Eesmärk: Modelleerida Natura mereelupaikade ja merepõhja karakterliikide asukohti ning samuti linnustiku karakterliike kogu Eesti territoriaalmeres. Need tegevused aitavad kaasa merealade ruumilise planeerimise läbiviimisele ja looduskaitse kavandamisele Eesti merealadel.

Projekti tegevused ja tulemused

Territoriaalmere mereelupaikade ja karakterliikide modelleerimise käigus valmisid merepõhja elupaikade ning karakterliikide leviku ennustused. Linnustiku karakterliikide modelleerimise käigus valmisid liikide leviku kaardid. Natura elupaikade ja karakterliikide, sh linnuliikide modelleerimine ning tulemuste verifitseerimine andis aluse piiritleda potentsiaalsed merekaitsealad Eesti territoriaalmeres ja alusinfo edasiste uuringute kavandamiseks. Koostatud kaardid ja eksperthinnangud aitavad kaasa merealade ruumilise planeerimise läbiviimisele ja looduskaitse kavandamisele Eesti merealadel. Eraldiseisvate keskkonnamõjude hindamise protsessid ei ole piisavad tasakaaluka mere kasutuse ning kaitse tagamiseks.

Mereelupaikade ja merepõhja karakterliikide modelleerimist viis läbi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ning linnustiku karakterliikide modelleerimist teostas Eesti Ornitoloogiaühing.

Projekti käigus valmisid aruanded mereelupaikade ja nende definitsioonide ning linnustiku kohta.  

Projekti "Eesti merealade planeerimiseks looduskaitselise teabe koondamine, sh territoriaalmere mereelupaikade modelleerimine" toetas SA Keskkonnainvesteeringute keskus.