Märgalade päev

Märgalade päev
Algus:2012
Eesmärk: Märgalade tähtsuse rõhutamine ning kaitse.

Mis on rahvusvaheline märgalade päev?

Iraanis, Ramsari linnas allkirjastati 2. veebruaril 1971. aastal kaalukas rahvusvaheline leping märgalade kaitseks. Seda päeva tähistatakse ülemaailmselt märgalade päevana.

Eesti soode hulk on viimase sajandiga kahanenud kuivenduse mõjul enam kui poole võrra. Samas tõuseb üha enam esile soode olulisus süsiniku talletaja, erilise elupaiga ja vee puhastajana. Erinevalt paljudest teistest riikidest on veel Eestis soid, mida hoida ja kuhu minna.

ELF korraldab selle tähtpäeva puhul koos partneritega erinevaid sündmusi, sh seminare ja konverentse, üleskutseid ja matku.

2024. aastal toimunud märgalade päeva tähistava konverentsi "Meri ja soo" kohta uuri lähemalt SIIT.