Looduskaitselised ekspertiisid ja tööd

Looduskaitselised ekspertiisid ja tööd
Algus:1996
Eesmärk: Sõltub konkreetsest tööst

Eestimaa Looduse Fond on aastate jooksul ellu viinud erinevaid looduskaitselisi töid. Järgnevalt toome nimekirja antud töödest ning nende teostajatest. Täpsemat infot ekspertiiside ja tööde kohta küsi elf@elfond.ee.

 • 1996 Kisejärve MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1996 Otepää LP kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1996 Tahkuna LKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1997 Pihla - Kaibaldi LKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1997 Rattagu kaitseala kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1997 Alam-Pedja LKA kaitsekorralduskava projekti kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Ooslamaa LKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Vesitükimaa laidude MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Vahenurme MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Lindi LKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Nedrema - Kalli MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 1998 Elva metsapargi MKA kaitse-eeskirja kohta - Lauri Lutsar
 • 1998 Elva - Vitipalu MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 2001 Koiva - Mustjõe MKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak2001-2002 Marimetsa LKA sookooslustüüpideinventeerimine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2001-2002 Panga panga MKA kaitsekorralduskava - Matis Mägi
 • 2001-2002 Emajõe Suursoo kaitseala linnustiku inventeerimine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2002 Põlva mk.Natura 2000 eelvaliku märgalade määratlemine ja inventeerimine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2002-2004 Karula rahvuspargi uuendatud kaitse-eeskirja koostamine - Eerik Leibak
 • 2003 Aseri - Kõrkküla LKA kaitse-eeskirja kohta - Eerik Leibak
 • 2003 Räpina park nahkhiirte elupaigana - Lauri Lutsar
 • 2003 Naissaare looduspargi kaitsekorralduskava - Matis Mägi
 • 2003 Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Muraka LKA kaitse-eeskirja uuendatud variant - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Agusalu maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendatud variant - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Tahkuna LKA kaitse-eeskirjade uuendatud variant - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Pihla-Kaibaldi LKA kaitse-eeskirja uuendatud variant - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Rannametsa-Soometsa LKA metsade inventuur kaitsekorralduskava koostamiseks - Rainer Kuuba
 • 2003 Aseri LKA kaitse-eeskirja eelnõu koostamine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003 Ruila LKA kaitse-eeskirja eelnõu koostamine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003-2004 Vahtrepa LKA kaitse-eeskirja eelnõu koostamine - Eerik Leibak, Rainer Kuuba
 • 2003-2004 Metsahoiu Sihtasutusele metsade looduse taastamise juhendi koostamine - Rainer Kuuba
 • 2004 Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis ja kaitsekorralduskava - Matis Mägi
 • 2004 Veskijärve sobivus tiigilendlase elupaigaks - Lauri Lutsar
 • 2004 Kesselaiu maastikukaitseala kaitsekorralduskava - Matis Mägi
 • 2004-2005 Lahemaa RP kaitse-eeskirja uuendamise kohta - Eerik Leibak
 • 2004-2005 eksperthinnang Lahemaa rahvuspargi uuendatud kaitse-eeskirja eelnõule - Eerik Leibak
 • 2005 eksperthinnang Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala uuendatud kaitse-eeskirja eelnõule - Eerik Leibak
 • 2006 Männiku, Klooga ja planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur - Eerik Leibak
 • 2007-2008 Vilsandi rahvuspargi uue kaitse-eeskirja eelnõu koostamine- Eerik Leibak
 • 2008 Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2009-2018 - Kaupo Kohv, Mari Kaisel
 • 2008 Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2009-2018 - Kaupo Kohv, Mari Kaisel
 • 2008 Mustoja maastikukaitseala kaitsekorralduskava - Kaupo Kohv, Mari Kaisel
 • 2009 Paganamaa ja Väike-Palkna maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad - Kaupo Kohv, Pille Tomson
 • 2010 Peetri jõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava - Kaupo Kohv, Pille Tomson
 • 2010 Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2011-2020 - Liis Kuresoo, Kaupo Kohv
 • 2010 Nõva maastikukaitseala kaitsekorralduskava (I etapp).pdf - Liis Kuresoo, Kaupo Kohv
 • 2011 Aidu looduskaitseala kaitsekorralduskava - Liis Kuresoo, Kaupo Kohv
 • 2011 Endla raba taastamiskava koostamine - Marko Kohv
 • 2012 Karula-Pikkjärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalikustamise versioon - Pille Tomson, Liis Kuresoo
 • 2012 Narva Pimeaias ja bastionites elavate nahkhiirte inventuuri teostamine - Lauri Lutsar
 • 2012 Koorküla looduskaitseala (Koorküla loodusala) kaitsekorralduskava koostamine - Helen Toom, Liis Kuresoo
 • 2012 Põlva-Valga-Võru regiooni soode hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine - Helen Toom, Liis Kuresoo
 • 2012 Matsalu rahvuspargi, Rajametsa hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu merikotka püsielupaiga (osa Väinamere linnu- ja loodusalast) kaitsekorralduskava koostamine - Liis Kuresoo, Aleksei Lotman
 • 2012 Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine - Helen Toom, Liis Kuresoo
 • 2014 Keretü looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiis - Indrek Sell
 • 2014 Ekspertarvamus Pikas(s)illa palu maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta - Eerik Leibak
 • 2014 Ekspertarvamus Koiva–Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu kohta - Eerik Leibak
 • 2015 Ekspertiis planeeritava Käntu-Kastja looduskaitaseala moodustamise ettepanekule - Indrek Sell
 • 2015 Euroopa elupaikade punase nimestiku Eesti hinnangu andmine - Jaanus Paal, Eerik Leibak, Indrek Sell, Elle Roosaluste, Helle Mäemets, Silvia Lotman
 • 2016 ekspertiis planeeritava Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamise ettepanekule - Indrek Sell, Kuno Kasak
 • 2016 ekspertiis Peetri jõe maastikukaitseala laiendamise ettepanekule - Indrek Sell, Kuno Kasak, Mihkel Pindus