Looduskaitse andmebaas

Looduskaitse andmebaas
Algus:1993
Eesmärk: Teabe koondamine, et seda saaks kasutatada igapäevaselt looduskaitselistes töödes

Mis on ELFi looduskaitse-andmebaas ?

ELFi looduskaitse-andmebaas hõlmab enamikku Eesti looduslikest ja poollooduslikest kooslusetüüpidest. Andmebaas koosneb digitaliseeritud ja süstematiseeritud kaardi- ja tekstiinfost, mis on saadud üle-eestiliste inventuuride ning paljude muude projektide käigus.

Oluline on, et kogutud teave ei jääks vaid ajalooliseks väärtuseks, vaid seda saaks kasutada ka igapäevases looduskaitselises töös kaitsealade rajamisel, kaitsekorra täpsustamisel, Natura 2000 loodusalade võrgustiku määratlemisel jne.

Hetkel koosneb andmebaas umbkaudu 10 000 kirjest, iga kirje on ühe konkreetse elupaiga kohta (hõlmab tavaliselt 1-100 ha) ja sisaldab andmeid selle seisundi, väärtuste ja liigilise koostise kohta. Väljavõtteid kaitstavate liikide ja hinnatud koosluste kohta on edastatud ka Keskkonnaregistrile.

Rohkem infot:
Eerik Leibak
eerik @ elfond.ee

Andmebaasi lausalist korrastamist ja kaasajastamist toetas 2002-2004 Prins Bernhard Foundation läbi Milieukontakt Oost-Europa ja 2005-2006 Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).