Lihagiidi I etapp

Lihagiidi I etapp
Algus:2017
Lõpp: 2018
Eesmärk: Saada ülevaade kohalikust lihaturust ja koguda tagasisidet huvirühmadelt, et koostada järgmises etapis selle alusel soovitused keskkonnasõbralikumaks liha tarbimiseks.

Projekti lühitutvustus

ELF viis 2017. aasta kevadel koostöös Maailma Looduse Fondiga (WWF) läbi Eesti lihaturu ülevaatliku uuringu, mille käigus kaardistati nii kauplustes müügil olevaid lihatooteid ja nende märgistusi kui ka üldisemalt inimeste tarbimisharjumusi, olemasolevaid uuringuid ja nende tulemusi ja muud asjakohast infot. Eelkõige koondati kokku infot ja uuringuid, mis juba olemas.  

Vaata projekti ülevaade (inglise keeles).

Tegemist on laiema projekti I etapiga, mille järgmistes etappides pannakse koostöös WWFiga kokku soovitused keskkonnasõbralikumaks liha tarbimiseks. Soovitused on plaanitud kokku koondada nn lihagiidi (Meat Guide). Lihagiid ehk juhised vastutustundlikule liha tarbijale on juba Soomes, Rootsis ning Saksamaal avaldatud ja kasutuses olev väljaanne/veebileht. Nüüd plaanivad Rootsi ja Soome eeskujul giidi välja anda nii Belgia, Austria, Eesti, Läti, Leedu jt riikide keskkonnaühendused.  

Eeltööde käigus tutvustatakse ka ideed erinevatele huvirühmadele (sh tarbijad).

Projekti toetab Maailma Looduse Fond (WWF). Projektis löövad kaasa ka teised WWFi partnerid Balti riikides ning mujal.