Kliimamuutuste teavitus ja klipid

Kliimamuutuste teavitus ja klipid
Algus:2016
Lõpp: 2018
Eesmärk: Tuua Eesti inimeste teadvusesse kliimamuutuste teema olulisus ning pakkuda sellele globaalsele probleemile lahendusi ning soodustada seeläbi eestlaste süsinikujalajälje vähenemist.

Miks räägime kliimamuutustest?

Viimased aastad on olnud kõige soojemad inimkonna ajaloos. Kliimasoojenemine on kogu maailma mõjutav keskkonnaprobleem, mille põhiliseks põhjuseks on kasvuhoonegaaside õhku paiskumine inimtegevuse tõttu. Seda põhjustab fossiilkütuste põletamine, samuti metsade raie, soode kuivendamine, intensiivne karjakasvatus jpm. Ka Eestis näeme juba praegu kliimamuutuste tagajärgi (soojemad talved,  ekstreemsemad ilmastikuolud), ometi on eestlaste teadlikkus teemast väike.

Peame üheskoos tegutsema selle nimel, et planeedi keskmine temperatuur ei tõuseks rohkem kui kaks kraadi võrreldes tööstusajastu algusega. Hetkel on eestlaste süsinikujalajälg üks suurimaid maailmas - nii on meie vastutus hoolimata väikesest rahvaarvust suur. Selle põhiliseks põhjuseks on suur põlevkivitööstus, millest energia tootmisel paiskub õhku palju süsihappegaasi (1 tonni põletamisel eraldub 1 tonn CO2, aastane kaevandamismäär on 20 000 000 tonni (link lisaks ka põlevkivi elutsükli analüüsile

ELFi tegevused kliimamuutuste teadvustamisel (2015-2017)

ELFi kliimamuutuste projekti eesmärk on tuua Eesti inimeste teadvusesse kliimamuutuste teema olulisus ning pakkuda lahendusi, kuidas saab igaüks kaasa aidata sellele, et kliimamuutuste tagajärjed ei oleks inimeste ega looduse jaoks katastroofilised.  Seepärast avas ELF kliimamuutuste portaali, kust saab täpsemat infot selle kohta , mis on kliimamuutused, kuidas see meid mõjutab ja mida saab igaüks teha.

ELF esitles 2017. a aprillis 14 videoklippi kliimamuutuste põhjustest, mõjust ning pidurdamise võimalustest. Erinevate autorite loodud silmaringi laiendavad klipid on tõlgitud nii eesti kui ka vene keelde ning moodustavad kokku temaatilise terviku. Klipid annavad ülevaate fossiilkütuste tekkest ning kasutamise ajaloost, süsiniku ringest ja -jalajäljest. Samuti selgitatakse, kuidas mõjutavad kliimamuutused looduslikku mitmekesisust, merevee taset, maakera keskmist temperatuuri ja ilmastikuolusid. Lühifilmidest leiab nutikaid nippe, kuidas aidata käitumisharjumuste muutmise abil kaasa kliimamuutuste protsessi pidurdamisele ning mil viisil kohaneda uute oludega. Näiteks käsitletakse klippides, kuidas vähendada toidu raiskamist ja kuidas arukalt liigelda.Klipid on sobilikud nii kooliõpilastele kui ka Eesti elanikkonnale laiemalt kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmiseks.

Eestikeelsed kliimaklipid leiab SIIT
Venekeelsed kliimaklipid leiab SIIT
Vaata lähemalt ELFi kliimamuutuste teavituslehte: www.kliimamuutused.ee.
Kliimamuutuste teemalisi uudiseid leiad lisaks ELFi kliimamuutuste FB lehelt: www.facebook.com/kliimamuutused
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.