Kliimamuutuste mõju teadvustamine toidutootmise väljakutsete kaudu

Kliimamuutuste mõju teadvustamine toidutootmise väljakutsete kaudu
Algus:2020
Lõpp: 2021
Eesmärk: Inimeste teadlikkuse tõstmine kliima, põllumajanduse ja igapäeva toidulaua seostest

Miks on tarvis rääkida kliima ja toidu seostest?

Peame oluliseks, et Eesti inimeste teadvusesse jõuaks, et kliimamuutused mõjutavad nende elu juba täna ning veelgi enam tulevikus. Toit meie laual on teema, millega kõik kokku puutuvad, sestap saab selle abil kliimamuutuse mõju selgitada ning suunata inimesi kliimasõbralikumaid valikuid tegema.

Projekti käigus valmivad erinevad video- ja tekstimaterjalid, milles on fookuses kliimamuutuste mõju Eesti talunikele aga ka laiemalt toidutootmisele Eestis ja maailmas. Samuti juhime tähelepanu sellele, kuidas mõjutavad kliimamuutused meie toidulauda.

Projekti jooksul:

  • valmisid klipid Eesti talunikega ja kaluriga Kuidas maitseb kliimamuutus? sellest, kuidas nemad tunnetavad kliimamuutuse mõjusid enda tegevuses. 
  • eestindasime ja venendasime klipid kliimamuutuse mõjust põllumajandusele ja toidu tootmisele maailmas. Klippe jagasime haridusasutustele üle Eesti ning mitmele raamatukogule ja MTÜ-le Mondo haridusprogrammides kasutamiseks.
  • täiendasime www.kliimamuutused.ee veebilehel infot.
  • tegime koostööd teadlastega ja ekspertidega, kelle sulest ilmus hulk artikleid meedias kliimamuutuse mõjudest põllumajandusele, näiteks Muld on meie sõber - hoiame teda! (Postimees), Rohtsete põlluservadega laastava kliimamuutuse vastu (Postimees), Kuidas maitseb kliimamuutus ehk olukorrast õunariigis (Sirp).
  • korraldasime sotsiaalmeediakampaania #kuidasmaitsebkliimamuutus, millega aitasime kaasa teadlikkuse kasvule sellest, mida tähendab kliimamuutus meie tuleviku toidulauale.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.