Jätkusuutlik kalandus ja Kalafoor

Jätkusuutlik kalandus ja Kalafoor
Algus:2019
Eesmärk: Kestliku kalanduse ja mereandide info koostamine, levitamine ja tutvustamine Eestis.

Mereandidel on oluline roll paljude piirkondade ja inimeste käekäigul. Paraku ei ole meie meres leiduvate andide kestma jäämine igal pool tagatud ning sektori keskkonnamõju märkimisväärne.


Selle probleemiga tegelemiseks ning kestlikema valikute tegemiseks koostab ELF koos Maailma Looduse Fondiga välja infokogumiku ehk Kalafoori.

Kalafoor on abiks tarbijatele, kaubanduskettidele ja restoranidele, kes soovivad teha kaalutletud valikut mereandide ostmisel.  Oluline on koostöö kohalike kalandusringkondadega, kuna kalafoor võiks soodustada ka säästlikumatele tootmispraktikatele üleminekut.

Kalafoori arendatakse koostöös Maailma Looduse Fondi (WWF) rahvusvahelise töörühmaga ja eesti teadlastega. Samuti uuritakse eestlaste teadmisi säästlikust kalandusest ja hoitakse silma peal kalandusesektori käekäigul ning erinevatel arenguplaanidel.

Projekti rahastab Rootsi loto heategevuslik fond Svenska Postkod Stiftelsen.