Igaühe looduskaitse edendamine – positiivne kaasamine

Igaühe looduskaitse edendamine – positiivne kaasamine
Algus:2020
Lõpp: 2021
Eesmärk: võimestada elanikke looduskaitse küsimustest aru saama ja ise aktiivselt looduskaitses kaasa lööma.

Mis on igaühe looduskaitse?
Igaühe looduskaitse on keskkonnateadlaste kontseptsioon, mille kohaselt saab looduskaitse olla edukas vaid sel juhul, kui kogu ühiskond muudab samm-sammult oma harjumusi ja käitumist keskkonna- ja kliimasõbralikumaks. Läbi igaühe looduskaitse tegevuste kasvab osalejates kaasatuse tunne ja paranevad teadmised nii maaelupoliitikast kui ka igapäevaste tegevuste ja valikute keskkonnamõjudest. Teadmiste ja oskuste kasv omakorda on eelduseks, et kaasa rääkida juba laiemalt põllumajanduse ja maaelupoliitika kujundamises. ELF soovib tuua põllumajanduspoliitika ja maaelu küsimused aktiivsesse ühiskondlikku dialoogi. Käesoleva projekti tegevuste abil suurendame nii keskkonnateadlike inimeste kui ka keskkonnaorganisatsioonide mõju põllumajanduspoliitika kujundamises.

Tegevused
Projektiga püüame pöörata negatiivsetest keskkonnauudistest tulenevat apaatsust positiivse ja aktiivse panustamise poole, pakkudes inimestele lootuse ja kaasalöömise võimalusi. Plaanime:
  1. Pakkuda keskkonnapositiivseid alternatiive tavapäevastele tegevustele - pelgalt internetis uudiste jagamise asemel ise käsitsi niitmine, vabatahtlik panustamine kogukonnaüritustel, oma koduaia looduslikuks kujundamine jne.
  2. Tõsta inimeste valmisolekut ja huvi keeruliste keskkonnaotsuste vastu põllumajanduspoliitikas, et kaasata neid 2021–2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavaga seotud looduskaitse huvikaitselisse tegevusse.
  3. Võimaldada elurikkuse ekspertidel osaleda süsteemselt 2021–2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava protsessis ja jagada oma teadmisi avalikkusega.
Projekti käigus tehtavat kajastame muuhulgas nii ELFi maaelublogis kui ka ELFi talgute kodulehel  ja igaühe looduskaitse veebilehel fookusega vikatiga niitmise üritustel.

Projekti partnerid:
Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Karula Hoiu Ühing

Rohkem infot: Mari Kaisel, mari@elfond.ee, 5343 3346 ja Indrek Kuuben (kogukondlike niitmistreeningute ja niitmisvõistlusega seonduv), indrek.kuuben@elfond.ee.

Projekti "Igaühe looduskaitse - keskkonnapositiivne kaasamine looduskaitsesse" projekti toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.