Eutrofeerumise piiramine Läänemeres

Eutrofeerumise piiramine Läänemeres
Algus:1991
Eesmärk: Läänemere kehva olukorra parandamine ning elurikkuse säilitamine.

Miks on tarvis Läänemerd kaitsta?

Elu algas merest, elu mereta poleks tänagi võimalik. Eesti elu pole võimalik puhta ja terve Läänemereta. Kahjuks on meie meri haige, kõige suurem teda vaevav tõbi on ületoitmine ehk eutrofeerumine. Meie merd vaevavad ka ülekalastamine, mürgitamine ja üldisemalt puudulik tegevuste kooskõla. Läänemeri on üks saastunumaid meresid maailmas. Seetõttu on vältimatu, et senise killustatud majandamise asemele peab tulema mere kasutuse integreeritud korraldus.

Miks on eutrofeerumine merele ohtlik?

Läänemeri on pool-suletud meri, mille veevahetus maailmamerega on piiratud. Meie merd ümbritseb 9 riiki, lisaks jääb selle valgalale ka merega mitte piirnevate maade osi. Siin elab miljoneid inimesi ja on miljoneid hektareid põllumajandusmaad. Seetõttu kipub lämmastiku ja fosfori äravool merre ületama selle ökosüsteemi taluvust. Vetikad hakkavad vohama, mõned neist eritavad seejuures ka toksilisi aineid. Surres vajub vetikamass mere põhja, kus seda lammutama hakkavad bakterid tarbivad ära vees kätte saadava hapniku. Nii kujuneb merepõhja hapnikuta surnud piirkond, mis omakorda mõjutab kogu mere ökosüsteemi, sealhulgas kalanduslikult olulise Läänemere tursa taastootmist.

Teadlased on välja arvutanud, palju peavad kõik Läänemere äärsed riigid vähendama nende pinnalt merre valguva lämmastiku ja fosfori koguseid. Riigid on Läänemere keskkonnakaitse komisjoni (HELCOM) töö raames kokku leppinud, et selliselt lämmastiku ja fosfori äravoolu ka tegelikult kärbitakse. Paraku ei edene kokkulepete täitmine piisavalt kiiresti. ELF seisab koos kolleegidega Maailma Looduse Fondi Läänemere keskkonnaprogrammi võrgustikust selle eest, et kõik riigid ka tõepoolest vähendaks lämmastiku ja fosfori äravoolu vastavalt kokku lepitule.

Selleks, et Läänemeri tõesti ületoitmisest üle saaks, peavad pingutama kõik mere valgalal olevad riigid ning kõik lämmastiku ja fosfori äravoolu põhjustavad sektorid: kommunaalmajandus, tööstus, laevandus, põllumajandus.

Kuidas aitab ELF Läänemere olukorda parandada?

Kuivõrd meie meri on ühine 9 riigile, on loomulik rahvusvaheline koostöö selle kaitsel. ELF teeb sellist koostööd Maailma Looduse Fondi (WWF) Läänemere keskkonnaprogrammi (BEP) raames. Üheskoos viiakse ellu erinevaid projekte (nt Läänemeresõbralik põllumees, Fishguide), tehakse uuringuid, räägitakse kaasa poliitikate kujundamisel, teavitatakse avalikkust Läänemere haprast olukorrast ning selle parandamise võimalustest. Ühtlasi on keskkonnakaitse organisatsioonid valitsuste valvekoeraks ning jälgivad, kuidas valitsused Läänemere kaitsel enda antud lubadusi täidavad.

ELF korraldab ühes WWFi ja teiste organisatsioonidega Läänemeresõbraliku põllumajandustootja konkurssi.

Vaata lähemalt juba ellu viidud Läänemere teemalisi projekte siit.


Loe rohkem infot WWFi Läänemere programmi kodulehelt.

ELFi tegemisi Läänemere kaitsel rahastab WWF.