Eutrofeerumise kalkulaator

Eutrofeerumise kalkulaator
Algus:2015
Lõpp: 2015
Eesmärk: Näidata individuaalset mõju ökosüsteemile, pidurdada eutrofeerumist.

Miks on tarvis pidurdada eutrofeerumist?

Uuringud näitavad, et Läänemere seisund on seniajani kriitiline. HELCOM andmed annavad tunnistust, et merre voolab liiga palju heitmeid, mis kutsub esile mere kinnikasvamist ehk eutrofeerumist.

Kalkulaatorist

Projekti käigus loodi interaktiivne õppevahend, mis arvutab ja demonstreerib iga individuaalse mõjuteguri toimet Läänemere ökosüsteemile. Töövahend suurendab arusaamist ning arendab lähemat isiklikku seotust Läänemere eutrofeerumisega, andes võimaluse teada saada, millised igapäevaseist toiminguist avaldavad kõige olulisemat mõju merekeskkonnale. Töövahend on kättesaadav Läti, Leedu, Eesti ja Soome elanikele.

Projektis lõid kaasa ELF, Maailma Looduse Fond (LV), Riikliku hariduse sisu keskus (LV), Leedu Looduse Fond ja MTT – teadusinstituut Soomes. Algatus on saanud kaasrahastamise Nordplus Horizontal poolt.