EnSaCo - valmidus rannikureostuseks

EnSaCo - valmidus rannikureostuseks
Algus:2009
Lõpp: 2011
Eesmärk: Suurenenud praktiline piiriülene valmidus, reageerimine ja koostöö rannikureostuste likvideerimiseks pääste- ja piirivalveteenistuste vahel Eestis, Soomes, Rootsis ja Venemaal.

Projekti tegevused

Projekt keskendus  keskkonna ohutuse ja tervislikkuse taseme tõstmisele ning toetas Läänemere tegevusplaani (Baltic Sea Action Plan) rakendamist rannikureostuse ja reostunud eluslooduse käitlemise perspektiivilt. Projekt toetas otseselt HELCOM soovituste 28E/12 praktilist rakendamist.

Projekti piirkonnad olid Soomes Itä-Uusimaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi, Eestis kõik rannikuäärsed piirkonnad ja Rootsis Gotlandi lään, Gävleborgi lään, Östergotlandi lään, Södermalmi lään, Stockholmi lään ja Uppsala lään.

Projekt oli suunatud parimate praktikate edendamisele, pädevustaseme tõstmisele ja rannavalve institutsioonidevahelise koostöö suurendamisele naftareostuste likvideerimisel, reostuste käsitlemise arendamisele piirialadel, valmiduse arendamisele eluslooduse reostusjuhtumiteks, valitsuseväliste organisatsioonide ja päästeteenistuse vahelise koostöö suurendamisele naftareostuste likvideerimisel, keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisele eriti naftareostuste käsitlemise eest vastutavate institutsioonide hulgas.

Projekti käigus koostati "Reostunud eluslooduse pääste käsiraamat"

ELFi haldab listi, kuhu kuuluvad sajad merereostustõrje vabatahtlikud.

"Keskkonna- ja ohutusalane koostöö Läänemere keskosas"  finantseeris Interreg IVA Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmist ning kaasfinantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmist.