Eesti ja Valgevene vabaühenduste koostöö märgalade kaitsel

Eesti ja Valgevene vabaühenduste koostöö märgalade kaitsel
Algus:2015
Lõpp: 2016
Eesmärk: Soode kaitse ja vastutustundliku kasutuse edendamine, samuti valitsusväliste organisatsioonide koostöö arendamine ja kogemuste vahetamine.

Projekti tegevused

Projekti käigus toimuvatel kohtumistel tutvustati üksteisele Valgevenes ja Eestis kui ka laiemalt Euroopas toimuvaid tegevusi soode kaitse ja kasutuse valdkondades. Eelkõige hõlmavad need soode taastamise, turba kaevandamise planeerimise ja kaevandusalade järelkasutuse, avalikkuse teavitamist ja vabatahtlike hõlmamist nimetatud tegevustesse. Kitsamaks eesmärgiks oli projektipartnerite vahel konkreetsete koostöö projektide koostamine, et Valgevenes seda valdkonda arendada Eesti eeskujul.

2015. a sügisel toimusid kontaktseminarid ja kohtumised Valgevenes, 2016. aastal õppereis Eestisse. Projekti lõpuks valmis koostööprojekt, mis aitab jätkata Euroopa oluliste märgalade kaitset kahe riigi ekspertide ja kodanikuühiskonna koostöös.

Projekti rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Projekti eelarve: 28 728 €.