Eesti ilveste taasasustamine Poola

Eesti ilveste taasasustamine Poola
Algus:2012
Lõpp: 2015
Eesmärk: Poola ilveste populatsiooni taastamine.

Miks koliti Eesti ilvesed Poola?

Aastatel 2012-2015 viidi Maailma Looduse Fondi (WWF) ja ELFi eestvedamisel Eestist Kirde-Poolasse kuus loodusest püütud ilvest eesmärgiga aidata taastada sealset elurikkust. Ümberasustamise eesmärgiks oli Kirde-Poola ilvesepopulatsiooni taastamine, mille hävimise põhjuseks peetakse ilveste üleküttimist 1980ndatel aastatel. Käesoleval ajal on ilves kogu Poola Vabariigis kaitse all, kogu riigis on alles vaid paarsada isendit. Eestis elavad ilvesed moodustavad Kirde-Poolasse ulatuvate osapopulatsioonidega ühtse Balti populatsiooni.

Mis rolli mängis ilveste kolimisel ELF?

ELFi rolliks oli Eestis ilveste püügi organiseerimine, sh kastlõksude valmistamine ja ilveste transpordi korraldamine Poola. Ilveste püügipiirkondade valikul võeti aluseks ilveste asustustihedus (valitud on kõrgema ilvese arvukusega alad) ning kohapealsete koostööpartnerite olemasolu. Ilvesed püüti Järvamaalt.

Muide, äärmiselt inimpelglike ja ühtlasi väga intelligentseteks loomadeks peetud ilveste elusalt püüdmine pole sugugi lihtne ülesanne.

Ega ilvesed Eestist seepärast ära ei kao?

Eestis on suur ilveste populatsioon. Ilves on Euroopa Nõukogu loodusdirektiivi alusel Euroopa Liidus rangelt kaitstav liik. Eesti ilvesepopulatsioonile on aga Euroopa Komisjon teinud erandi – Eestis tohib ilveseid jahtida ja loodusest eemaldada, kuid seda tuleb reguleerida kaitsekorralduslike meetmetega, arvestades, et säilima peab asurkonna soodne seisund.