Ebapärlikarpide viimase elupaiga uurimine ja hooldamine

Ebapärlikarpide viimase elupaiga uurimine ja hooldamine
Algus:2016
Lõpp: 2017
Eesmärk: Ebapärlikarbi elupaiga säilitamine ning parandamine.

Miks on tarvis ebapärlikarpide elupaika hooldada?

Eestis on alles vaid üks ebapärlikarpide elupaik. Mujal Eestis seda haruldast liiki ei leidu. Paraku ei ole aga elupaigaks olevast jõest juba mõnda aega leitud noori karpe. Et jõgi oleks karpidele endiselt sobiv elupaik ning ühtlasi oleks lootust ka nooremate karpide ellujäämiseks, on tarvis uurida vee seisukorda ning jõe keskkonnaseisundit parandada.

Projekti tegevused ja tulemused

Ebapärlikarbi elupaiga säilitamiseks ning parandamiseks osales ELF projektis Environmental Challange Accepted. Projekt toimub koostöös Läti (Balta Daba), Leedu (Leedu Looduse Fond), Tsehhi (YEE - Youth and Environment Europe) ja Portugali (OPE) keskkonnakaitse ja -hariduse organisatsioonidega. Iga projektipartneri eesmärgiks oli kaasata noori vabatahtlikke, et aidata kaasa mõne kohaliku keskkonnaprobleemi lahendamisele. Eestis valiti fookusteemaks ebapärlikarpide viimane elupaik Eestis.

Ligi kaheaastase projektiperioodi jooksul töötasid noored vabatahtlikud loodukaitsehuvilised läbi lahendusi jõe keskkonnaseisundi parandamiseks. Projekti lõppfaasis oli jõel planeeritud kaks looduskaitse talgut, millest üks keskendus veekeemia ning reostusallikate uurimisele ning teine konkreetsete meetmete rakendamisele.

2017. a juulis toimunud välitööde raames kaardistati ebapärlikarbi elupaigajõge ning märgiti üles voolutakistused, lõhilaste kudealad ning muuhulgas analüüsiti vee füüsikalis-keemiliste parameetrite abil voolutakistuste mõju vee kvaliteedile. Koos vabatahtlikega kaardistati suurem osa ebapärlikarbi elupaigast ning eemaldati erinevaid voolutakistusi (sh kaks koprapaisu) jälgides, et takistuste eemaldamisega ei pääseks setted liikvele (st koprapais eemaldati kuni settekihini). Veeparameetreid analüüsiti enne takistuse eemaldamist nii üles- kui ka allavoolu ning järgneval päeva. Voolutakistuste eemaldamisel oli märgata küllaltki kiiret efekti nii temperatuurile, hägususele kui ka hapniku kontsentratsioonile – järgneval päeval oli tõusnud hapniku kontsentratsioon takistuse taha jäävas alas, vähenenud temperatuur ning hägusus. Samuti suurenes vee voolukiirus ning veetase allapoole jäävates lõikudes. Koprapaisude likvideerimine ning kobraste küttimine on siinkohal oluline meede, mis aitab ebapärlikarbi elupaika säilitada.

Vaata ka kõigi projektis kaasa löönud riikide tegevusi kokkuvõtvaid videolugusid SIIT.
Vaata ebapärlikarbi projekti vabatahtlike BLOGI ja FB lehekülge!

Project introduction in English

The project was developed by YEE (Youth and Environment Europe) member organisation BALTA DABA together with other partners (Estonian Fund for Nature, Lithuanian Fund for Nature and OPE Portugal) in order to promote direct youth involvement in solving local environmental problems. Each partner organisations will pick a real issue in their local community (for example, river pollution, waste managements, habitats protection, etc). The partners will work on these issues together with youth groups which they will coordinate during the project. The international campaign and contest will be launched and coordinated by YEE.

Find the project videos here.

Projekti finantseerib ERASMUS+ programm.