Aktsioon "Konnad teel(t)"

Aktsioon
Algus:2012
Eesmärk: Aktsiooni eesmärk on päästa kahepaigsete elusid, pöörata tähelepanu rände ajal maanteedel massiliselt hukkuvatele kahepaiksetele, tõsta inimeste teadlikkust looduses olulist rolli mängivatest kahepaiksetest ning teada saada konnade rändepaikadest terves Eestis.

Kuidas Eesti konnadel läheb?

Kõik Eesti 11 kahepaikse liiki on looduskaitse all. Kahjuks ei lähe neil väga hästi. Ohtusid on paljud: sobivate elupaikade hävimine ja killustumine, veekogude halb kvaliteet ja teedel hukkumine. Konni jääb vähemaks ka keskkonnasaaste, võõrliikide, tõusnud UV-B radiatsiooni taseme ja haiguste tõttu. Pooled meie kahepaiksete liikidest asuvad oma loodusliku levila piiril ja on seetõttu eriti tundlikud kõikvõimalikele muutustele. Maailmas pole kahepaiksete seisund samuti kiita – paljud liigid on väljasuremisohus.

Miks konnad maanteedel liiguvad?

Konnad ja teised kahepaikseid talvituvad veekogudes või maasse kaevunult. Kui saabub kevad, siis konnad ärkavad ja neil tekib vastupandamatu soov suunduda veekogudesse, kus nad on harjunud paljunema. Nii on nad rännanud juba ammu enne seda, kui inimesed rajasid maanteed.

Tavaliselt hakkavad konnad liikuma aprilli lõpus, kuid kõik oleneb ilmast: vajalik on püsiv ööpäevaringne plusstemperatuur ja väike vihm. Päeva lõikes liiguvad konnad päikeseloojangust alates 2-4 tunni jooksul.

Et päästa võimalikult palju kahepaikseid autorataste alt, tuleks maanteede kavandamisel arvestada rändeteedega. Seni, kuni seda tehtud ei ole, saame siiski konnadele abiks olla, aidates neid kõige kibedamal rändamise ajal ohutult üle tee.

Kuidas ELF konni aitab?

ELF koos partneritega korraldab juba 2012. aastast konnade abistamise aktsiooni „Konnad teel(t)“, et vabatahtlike abiga aidata kevadise massrände ajal konnadel ületada probleemseid maanteelõikusid. Eriti kriitilise tähtsusega on teelõigud, mis läbivad märgalasid ning mis jooksevad piki veekogu ja selle lähedalt. Nii jääb tihti sobiv talvitusala ühele ja sigimiskoht teisele poole teed.

Igal aastal päästetakse konnatagute käigus 10 000-20 000 kahepaigset. Alates aastast 2012 on vabatahtlike abiga üle tee aidatud üle 73000 kahepaikse, kellest valdav enamus oleks muidu hukkunud. Kokku on talgutelt osavõetud ca 1860 korral, tublid abilised on konnade heaks tööd teinud ligi 3720 tundi. Keskmiselt aidatakse konnadel teed ületada ca 10 päeva, igaõhtuselt ca 2 tundi.
 

Vaata lisa "Konnad teel(t)" kodulehelt.