Kõik uudised

Järelvaatamiseks: veebiseminar "Kogukondade võimalused kohaliku tasandi metsaotsustes kaasarääkimisel“

02. veebruar 2021
Metsablogi
ELF korraldas 2. veebruaril veebiseminari kogukondade abistamiseks metsaotsustes kaasarääkimisel. Metsade kaitseks seatavatest võimalikest tingimustest üldplaneeringute, kohalike kaitsealade ja KAH alade kontekstis rääkis keskkonnaõiguse ekspert ja advokaat Siim Vahtrus. Erinevatest metsamajandamise võtetest ja nende mõjudest rääkis ELFi metsaekspert Liis Kuresoo. Seminar toimus Zoomi keskkonnas.


Vaata veebiseminari salvestust!


Siim Vahtruse ettekande slaidid.

Liis Kuresoo ettekande salidid.


Uuri ka ELFi koostatud kohalikes metsaotsustes kaasa rääkimise juhendit!


Seminari korraldas Eestimaa Looduse Fond. Sündmus toimub Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi projekti „Kohaliku metsa tulevik – teadlikud osalejad ja paremad otsused“ raames.