Liis Kuresoo EPLis: Eestil on tarvis keskkonnaministeeriumi, mis ka tegelikult looduse eest seisaks 21.02.2022

Viimastel päevadel on avalikkuses arutletud Natura metsaelupaikades raiete peatamise üle - selline otsus tuli tõelise üllatusena. Küll aga ei saanud see olla üllatus riigile. Riigikontroll märkis juba 14 aastat tagasi, et Natura 2000 alade elupaikade kaitsel esineb tõsiseid puudusi ning kavandatavate tegevuste keskkonnamõju ei hinnata nõuetekohaselt. Ometi eiras Keskkonnaministeerium nii Riigikontrolli kui ka keskkonnaühenduste korduvaid märkusi ja muret ning lubas jätkuvalt loodusväärtusi kahjustavaid raieid. Lõpuni ei tunnistanud ministeerium probleemi ka siis, kui Euroopa Komisjon rikkumismenetluse algatas ning avalikult süsteemsele probleemile tähelepanu juhtis. Nüüd aga kustutatakse pakutud lahendusega tulekahju, mida oleks saanud ennetada tegutsedes targalt ja eri väärtusi arvestades.

Loe ELFi metsaekspert Liis Kuresoo artiklit EPList!
Loe veel samal teemal: