Keskkonnaühenduste kommentaarid RMK FSC auditiks 11.12.2019

Keskkonnaühendused esitasid RMK FSC korralisele auditile kommentaarid, mis tõendavad FSC nõuete korduvat ja süsteemset rikkumist.  Leiame, et toodud näidete varal on põhjendatud mitme suure parandusnõude tegemine RMK metsamajandamise säästvamaks muutmiseks ja FSC nõuetele vastavaks viimiseks.

Keskkonnaühenduste 2019. a septembris koostatud kommentaaridega saab tutvuda SIIN!

Auditit viib 2019. aasta lõpus riigimetsas läbi Nepcon, arvestades sealjuures kõiki neile laekunud kommentaare. 

2018. aasta keskkonnaühenduste kommentaaridega saab tutvuda siin.
2017. aastal koostatud kommentaaride ja auditi tulemuste kohta saab lugeda siit!

Loe veel samal teemal: