Kõik uudised

FSC auditil leiti taas RMK tegevuses olulisi puudusi

23. jaanuar 2020
Metsablogi
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) viimase FSC auditi tulemused on nüüd kõigile kättesaadavad. Auditi  tulemusel on RMKle esitatud üks suur parandusnõue, mis puudutab ettevõtte tegevust kõrgendatud avaliku huviga aladel, ning kaks väiksemat parandusnõuet ja neli soovitust. 

Parandusnõuded

Aruandest selgub, et RMK peab järgmise kolme kuu jooksul oluliselt parandama oma tegevust kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade määratlemisel ja huvirühmade kaasamisel sellesse protsessi. Tegemist on korduva puudusega - RMK praktikad on läinud ka varasematel aastatel vastuollu FSC reeglitega. Soovitame lugeda ka Anu Augi värsket arvamuslugu RMK kaasamisest Äripäevas.

Kahest väiksemast parandusnõuetest on tähelepanuväärsem see, et raietöid on läbi viidud haruldaste, ohustatud või hävimisohus lindude pesitsusajal ja -kohtades. Kuna selle auditi puhul tuvastati üks selline juhtum, tõstatati see väiksema mittevastavusena.

Paraku võib tuua kas või lähiminevikust teisigi näiteid, kus RMK on pesapaika kahjustanud - näiteks RMK lageraie Kurgjal kanakulli pesapaigas.

Raie- ja kuivendustegevus ohustatud liikide elupaikades parandusnõudeid ei toonud

Kõigil huvirühmadel on võimalik auditiks saata auditi läbiviijale  (Nepcon) oma kommentaarid. Keskkonnaühendused (sh ELF) tõid 2019. a sügisel auditiks esitatud kommentaarides välja hulgaliselt näiteid RMK raie- ja kuivendustegevusest ohustatud liikide elupaikades - ka nende puhul on tegemist korduvate näidetega.  Üllataval kombel ei ole aga sel korral ohustatud liikide kaitse tõhustamiseks olulisi parandusnõudeid auditi järeldustes toodud.  

Foto: Maria Kooskora

Näiteks euroopa naaritsat ohustavate RMK rekonstrueerimistööde osas on otsustatud parandusnõude tegemise asemel vaid soovituse kasuks, põhjendades seda järgmiselt: "Kuna peale huvigrupi ja ühe eksperdi arvamuse, ei leitud muid tõendeid, et liigi elupaika oleks negatiivselt mõjutatud, otsustasid audiitorid tõstatada soovituse."  Kui auditeerijad said kinnituse ühe huvigrupi ekspertidelt ning ka väliselt eksperdilt, et RMK  tegevus võib seda liiki ohustada, ent sellest nende jaoks ei piisanud, võib ju kaasata veel eksperte. Praegu on kaks poolt öelnud, et RMK tegevus ohustab naaritsat ning ühtegi tõendit selle kohta ei tuvastatud, et negatiivset mõju loomale pole. Ühendustele jääb arusaamatuks, miks on otsustatud üksnes soovituse, mitte nõude kasuks.

Mis edasi? 

Kui RMK parandustegevusi  ette nähtud aja jooksul ( lähtuvalt nõudest 3 kuud kuni järgmise auditi toimumise aeg) ellu ei vii, võib ettevõtet ähvardada FSC sertifikaadist ilmajäämine.  2019. aasta RMK FSC auditi kokkuvõtet on võimalik lugeda SIIT!


Keskkonnaühenduste kommentaarid ja tähelepanekud RMK FSC auditiks viimastel aastatel:
2019. aastal
2018. aastal
2017. aastal 

Postituse autorid: Liis Kuresoo, Mariliis Haljasorg