Kõik uudised

ELF Arvamusfestivalil: Millises maailmas tähistab Eesti oma 120. sünnipäeva?

02. august 2018
Metsablogi
Just selleteemalisel arutelul lööb Arvamusfestivalil kaasa ELFi looduskaitse ekspert Silvia Lotman.

Millised on KOLM OLULISEMAT SUUNDA, kuhukeskkonna küsimustes tüürime?

1. Kohanemine ning võitlus kliimamuutustega
Kliimamuutused mõjutavad tulevikus elu nii globaalselt kui Eestis kahte pidi: füüsilis-majanduslikult ning juriidilis-majanduslikult. Füüsiline mõju väljendub põudade, üleujutuste, tormikahjude ja kuuma-külmalainetena, mis sunnivad meid omakorda eriolukordadeks valmistuma. Nii kodumajapidamised kui tootmis- ja teenindussektor peavad tegema rohkem riskiennetusi ja valmistuma kriisideks. Juriidilise poole pealt seab aga Pariisi kliimalepe eesmärgiks vähendada sõltuvust fossiilkütustest. Keskenduda tuleks taastuvenergia arendamisele ja energiasäästule, mis vajavad investeeringuid ja muudavad majandusmustreid. Samuti võivad kliimakatastroofid mujal maailmas kaasa tuua uusi põgenike laineid.

2. Toormaterjali nappus ning säästlikum tarbimine
Jällegi on tulevikus oodata globaalselt nii reaalset toormineraalide nappust kui ka Euroopa Liidu ringmajanduse juriidilise regulatsiooni arengut, mille tulemusena muutuvad tootmisvõimalused ja tarbimine ka Eestis.

3. Globaalne loodusliku mitmekesisuse häving
Paljuski inimtegevusest tuleneva mitmekesisuse hävingu tõttu kannatavad looduse ökoloogilised funktsioonid, mida seni oleme iseenesest mõistetavaks pidanud. Mõjud on siinjuures sarnased kliimamuutuste mõjudega - sagenevad ja süvenevad tormikahjustused, põuad. Samas piirkondadel, mis suudavad neid funktsioone säilitada (nt looduslik üleujutuste kontroll rannikul, tolmeldamine, looduslik kuumakontroll puistutes, metsade jätkusuutlikus jne), võib siin olla oluline majanduslik potentsiaal tulevikuks.

Tule kaasa mõtlema-arvama! Arutelu toimub 10. augustil kl 13-15 Paides Arvamusfestivali Koosloomealal.
Arutelu korraldab Riigikantselei.

Postituse autor: Silvia Lotman


Loe ka:
ELF Arvamusfestivalil: milliseid hüvesid mets pakub?