Kõik uudised

Virtuaalne näitus: märgalaviljeluse viljad

22. mai 2024
Maaelublogi
Baltimaades on kokku ligi 21 000 km2 turbaalasid, mis on suurimad süsiniku sidujad maismaal. Enam kui poolte turbaalade olukord on kuivendusel põhineva metsanduse, turbakaevandamise ja põllumajanduse tõttu halvenenud. Kuivendamise tagajärjel on varem süsinikku sidunud turbaaladest saanud hoopiski heite tekitajad, kuna turba lagunedes tekib suurtes kogustes kasvuhoonegaase. Kuivendatud turbaalad ja turba kasutus kokku tekitavad Eestis kasvuhoonegaase rohkem kui kogu transpordisektor.
Virtuaalne näitus: märgalaviljeluse viljad
Üks võimalus rikutud turbaalasid kasutada ja kliimasõbralikumaks muuta on märgalaviljelus. Kui taastada kahjustatud turbaaladel veerežiim, saab seal tegeleda aastaringselt põllu- või metsamajandamisega nõnda, et vaatamata inimtegevusele turbakiht säilib või isegi kasvab. Märgalaviljeluse saadusi saab kasutada näiteks kütteks, ehitusmaterjalina, loomasöödana, inimeste toiduks ja raviks (marjad, ravimteed) jne. Kui Eestis on märgalaviljelus veel vähelevinud, siis Saksamaal kogub see üha hoogu.

Virtuaalne väljapanek annab ülevaate mõningatest märgalaviljelusega tegelevate ettevõtjate toodetest. Loodame, et lähiaastatel asub üha rohkem eesti majandajaid märgalaviljelusega tegelema.

Heliisolatsiooni materjal


Materjal: harilik pilliroog (Phragmites australis) Tootja: HissReet, Saksamaa. Loe lähemalt!

Ehituspaneelid (pilliroost)


Materjal: harilik pilliroog (Phragmites australis), Tootja: HissReet, Saksamaa. Rohkem infot

Eestis on pillirooplaatide tootmine ja kasutus ehitiste renoveerimisel sagedane - pillirooplaatide tootjatena või pilliroo katustega ehitusega tegelevad teiste seas:
City Vara OÜ, Haapsalu, www.rookatused.ee
OÜ Järveroog, Tartumaa, pilliroohake ja plaat, katused, www.jarveroog.ee
Mel&Ko OÜ, Saaremaa, www.melandko.eu
Muhro OÜ, Muhu, www.muhro.ee/sub.php?page_id=26
ReedTech OÜ, Saaremaa, matid, plaadid, katused, www.reedtech.ee
Reedfly OÜ, Hiiumaa
Rooniit OÜ, Hiiumaa, www.rooniit.ee
Roogkatus OÜ, Saaremaa, www.roogkatus.ee
Rengo OÜ, Saaremaa, www.rengo.ee/teenused/rookatused/
Roomeistrid OÜ, Virtsu, www.roomeistrid.ee
Saviukumaja OÜ, www.saviukumaja.ee
Siiksaare Meistrid, Saaremaa, www.siiksaare.ee
OÜ Tansar EF, Saaremaa, www.tansar.ee/teenused/rookatused/


Täiskiudplaat „Paludi Sandwich Panel“


Materjal: märgade niitude taimed (tarnad - Carex sp.), harilik pilliroog (Phragmites australis) ja kanep (Cannabis sativa). Tootja: ZELFO® Technology LLC, Saksamaa.

Täiskiudplaat „Paludi Panel“


Materjal: märgade niitude taimed (tarnad - Carex sp.), harilik pilliroog (Phragmites australis) ja kanep (Cannabis sativa). Tootja: ZELFO® Technology LLC, Saksamaa. Rohkem infot.

Hundinuiast plaadid


Materjal: laialehine hundinui (Typha angustifolia). Arendaja: Fraunhofer Institute for construction physics, Saksamaa. Tootja: typha technik Naturbaustoffe civil law partnership, Saksamaa. Rohkem infot.

Kiudplaadid (tooteuuringute katsed)


Materjal: harilik pilliroog (Phragmites australis), päideroog (Phalaris arundinacea), tarnad (Carex sp.), laialehine hundinui (Typha latifolia). Sideaine: 10 % nisuproteiin või karbamiidformaldehüüd. Tootja: Leibniz-Institute for Agro-Technology and Bio-economy, registered association, Saksamaa

Vahtplaat (tooteuuringute katsed)


Materjal: laialehine hundinui (Typha latifolia; vasakul) või harilik pilliroog (Phragmites australis; paremal) koos vahuainega (vesinikperoksiid/proteiinid). Tootja: Fraunhofer Institut für Holzforschung - Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) & Greifswald Mire Centre. Rohkem infot

Täispuidust & vineerist paneelid


Materjal: must lepp (Alnus glutinosa). Tootja: kohalik puidu jaemüük, Saksamaa. Rohkem infot.

Pelletid (tooteuuringute katsed)


Tarnad (vasakul) H. pilliroog (paremal). (Carex acuta & (Phragmites C. acutiformis) australis). Tootja: Greifswald Mire Centre, rakendusuuring “Tahked kütused märgadel turbaaladel kasvavast rohtsest biomassist”, Saksamaa

Laialehisest hundinuiast isolatsioonimaterjal


Materjal: laialehine hundinui (Typha latifolia), 10% tõlviku vill, 90% lehed. Tootja: Hanffaser Uckermark & Wetland Products Foundation, Saksamaa.

Isolatsioonimaterjal


Materjal: rohtsest biomassist tselluloosikiud, peamiselt märgadelt niitudelt. Tootja: Gramitherm®, Sveitš

Mikrofibrilleeritud kiud


Patenteeritud fibrilleeriva ekstruuderi abil tehtud kiududest saab ilma lisaaineteta valmistada plaate ja pressvormides detaile. Materjal: laialehine hundinui (Typha latifolia).

Turbasamblast biomass (kasvusubstraat)


Materjal: turbasamblad (Sphagnum sp.) Tootja: Greifswald Mire Centre koostöös kasvusubstraadi tootjaga MoKuRa, Saksamaa. Tootja: ZELFO® Technology LLC, Saksamaa

Pressitud detailid (tooteuuringute katsed)


Materjal: fibcro® looduslikud kiud; laialehine hundinui (Typha latifolia), harilik pilliroog (Phragmites australis), tarnad (Carex sp.) ja päideroog (Phalaris arundinacea). Tootmisprotsess: kuumpress või termovorm. Tootja: BIO-LUTIONS International JSC, Saksamaa

Pressitud munakarp


Eesti toode, ülejäänud info puudu, kuna enam ei toodeta.

Pilliroost joogikõrred

Materjal: harilik pilliroog (Phragmites australis). Tootja: GReat OÜ, Eesti. Saaremaa pilliroost käsitsi valmistatud looduslikud joogikõrred, mis on korduvkasutatavad, masinpestavad ning komposteeritavad. Vaata ka: https://reedest.com/et/

Toiduained


Kanarbikumesi, kanarbikuõie tee. Tootjad: OÜ Lõuna-Eesti mesi, OÜ Kubja Ürt. Eestis on aga ka teisi tootjaid, kes teevad märgalaviljeluse saadustest tooteid.


Fotod: Kateriina Rumvolt
Näitust saab praegu füüsiliselt külastada Eesti Põllumajandusmuuseumis.

Vaata lähemalt märgalaviljeluse kohta SIIT!

Projekti „Märgalaviljelus Baltimaades“ (2017-2020) ja selle jätkuprojekti (2022-2023) toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). EUKI on  Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend. EUKI üldine eesmärk on toetada koostööd Euroopa Liidus, et vähendada kasvuhoonegaaside kogust. Selleks tugevdatakse piiriülest dialoogi ja koostööd ning vahetatakse teadmisi-kogemusi. Projekti juhtpartner on Michael Succowi Sihtasutus Saksamaal, partneriteks Leedu Looduse Fond ja Eestimaa Looduse Fond.