Kõik uudised

Osa Läänemere kalapopulatsioone on endiselt väga ohustatud

21. juuli 2020
Maaelublogi
Kõikide näitajate järgi on Läänemere kalade olukord see aasta väga keerulises olukorras.
Mitu olulist Läänemere kalapopulatsiooni on endiselt kriisis ning Rahvusvaheline Mereuurimise
Nõukogu (ICES) soovitab peatada lausa kahe populatsiooni püük 2021. aastaks 1 .
Juuli alguses saatis Eestimaa Looduse Fond koos teiste Läänemere riikide keskkonnaorganisatsioonidega pöördumise Euroopa Liidu ministritele, kus kutsutakse üles kriitilises seisus kalapopulatsioonidele taastumiseks aega andma, lõpetama ülepüük ja keskenduma Läänemere ökosüsteemi hoidmisele. Oma kirjas vastutavatele ministritele ütlesid keskkonnaorganisatsioonid, et olukorra parandamiseks tuleb tugineda teadlaste nõuannetele ja peatada 2021. aastal Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja idapoolse tursapopulatsiooni püük.

Tursk
Eelmine aasta edastasid keskkonnaorganisatsioonid sarnase kirja, soovitades tungivalt peatada idapoolse tursa püük. Vaatamata sellele, on Läänemere kalanduse eest vastutavad ministrid aastaid otsustanud toetada ülepüüki 2 . Pooled 2020. aastal vastutavate ministrite otsustatud püügikogustest ületavad teadlaste parimale teadmisele tuginevaid soovitusi. Järjepideva ICES soovituste eiramise tõttu on Läänemere läänepoolse heeringapopulatsiooni ja tursa olukord väga kriitiline. Positiivse näitena aga on teadlaste püügisoovitusele toetudes Liivi lahe räime olukord paranenud ning sellest võidab nii Läänemeri kui ka kohalik kalurkond. Vaatamata sellele soovib osa Läänemere ministreid ka järgmisel aastal püüda rohkem, kui on jätkusuutlik.

Heeringas
Suuremat püüginumbrit toetab ka kalandussektori esindajaid koondav Läänemere nõuandekomisjon (BSAC). Kalandussektori esindajate sõnul on ICESi uuringud sel aastal COVID-19 tõttu puudulikud ning populatsioonide olukorda tuleks edasi uurida 3 . Ennekõike puudutab see tursa olukorda, kus lisaks püügisurvele tuleks arvesse võtta muutused Läänemere ökosüsteemis, liikidevahelised koosmõjud ja tursa positsioon toiduahelas. Vaatamata mõõdukale kriitikale möönavad kalanduse esindajad, et kui ICES uuringud on õiged, siis peab muutuma terve kalanduse sektor, kohanemaks muutunud Läänemere ja selle madalama produktiivsusega.

Kõige paremaks juhiseks ja alusdokumendiks kestlikuma kalanduse suunal on Euroopa ühine kalanduspoliitika 4 . Ühine kalanduspoliitika sõnastab selgelt samu põhimõtteid, mida esindavad keskkonnaorganisatsioonid, võttes arvesse ka kalandussektori vajadused ja sotsiaalmajanduslikud faktorid. Seni aga on poliiitikute otsused olnud pigem kaldu kalandussektori soovidele jättes Läänemere hooletusse, mida näitab ka heeringa ja tursa kehv olukord. Selleks, et kalapopulatsioonid saaksid taastuda ning Läänemerest pärit kala oleks meil ka tulevikus, on ühise kalanduspoliitika alaste kokkulepete ja kohustuste järgimine olulisim samm, mida vastutavad poliitikud ja ametnikud saavad teha. Soovituslikud püügivõimalused peavad toetuma ennekõike teadlaste nõuannetele. Ainult nii saame tagada kestliku kalanduse Läänemeres.

Teadlaste püügisoovituste kuulamine toob kasu nii kaluritele kui ka Läänemere ökosüsteemile. Hea näite leiab siitsamast Liivi lahest. Juba aastaid on Liivi lahe räimepüügil rakendatud iga-aastase lubatud püügikoguse seadmisel ICESi teadlaste soovitust ning ühisest kalanduspoliitikast tulenevaid nõudeid. Praegu võimaldaks ICESi laiapõhjaline teaduslik analüüs 2021. aastal lubatud Liivi lahe räime püügikogust isegi suurendada.

Need püügikogused on olnud piisavad ka Eesti kalandussektorile. Kaubamärgi Briis all räime ja kilutooteid müüv DGM Shipping kvaliteedijuhi Katrin Rüütli sõnul on senised püügivõimalused olnud piisavad ning Eesti räime- ja kilupüük on hästi juhitud. See edulugu peaks julgustama kalanduse eest vastutavaid ministreid kõik iga-aastased lubatud püügikogused 2021. aastaks teadlaste soovitustega vastavusse viima.

Postituse autor: ELFi säästliku kalanduse ekspert Joonas Plaan

1 29.05.2020 ICES Latest advice http://ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
2 18.04.2019 Läänemere tursa populatsioon on ohus: keskkonnaühendused nõuavad tursapüügi peatamist
https://elfond.ee/uudised/laanemere-tursa-populatsioon-on-ohus-madal-vabauhendused-nouavad-tursapuugi-peatamist
3 10.06.2020 BSAC recommendations for the fishery in the Baltic Sea in 2021
http://www.bsac.dk/getattachment/BSAC-Resources/BSAC-Statements-and-recommendations/BSAC-recommendations-for-the-Baltic-fisheries-2021/BSACrecommendationsFINAL290620.pdf.aspx?lang=en-GB
4 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_et