Kõik uudised

Läänemere tursa populatsioon on ohus: keskkonnaühendused nõuavad tursapüügi peatamist

18. aprill 2019
Aprillis tulid rahvusvahelised kalateadlased välja uuringuraportiga, mille järgi on Läänemere tursa seisund väga kriitiline. Sellele tuginedes kutsuvad Läänemeremaade vabaühendused Euroopa Liidu kalanduse valdkonna eest vastutavaid ministreid kohe peatama tursapüügi Läänemeres. Täna saatis Eestimaa Looduse Fond (ELF) pöördumise ka Eesti keskkonna- ja maaeluministrile.


Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) raport avaldati 5. aprillil. ICES leidis, et Läänemere idapoolse tursa populatsioon on nii halvas seisus, et sel on võimatu end looduslikul viisil taastada. Raportis toodi välja, et kui isegi tursapüük täielikult peatada jääb populatsiooni seisund endiselt kriitiliseks. Raport on kättesaadav SIIT.

Teadlased ja kalauurijad on juba aastaid hoiatanud tursa populatsiooni kriitilise seisundi eest - eriti teeb muret tursa jätkuv madal arvukus ja kehamassi kahanemine. Viimane häiriv hoiatus tuli selle aasta jaanuaris, kui esitleti 2018. a Läänemere traalipüügi statistikaandmed, mis näitavad rekordkoguses tühje võrkpüüniseid.

Keskkonna vabaühendused Coalition Clean Baltic, Deutsche Umwelthlife, Oceana, Our Fish, WWF ja ELF kirjutasid kalandusvaldkonna eest vastutavatele ministritele pöördumise, et ministrid kriitilisele olukorrale kohe reageeriksid ja tursapüügi peataksid. 

"ICESi uus raport, üheskoos andmetega eelmise aasta Läänemere traalipüügi statistikast, loob šokeeriva pildi - Läänemere tursa arvukus on kukkunud ohtlikult madalale tasemele. Läänemeremaade kalandusvaldkonna eest vastutavad ministrid ja Euroopa Komisjon on kohustatud kohe vastu võtma kriisimeetmed ning sulgema tursapüügi. Vastasel juhul lasub meil vastutus Läänemere tursa majandusliku väljasuremise ees,” ütlesid keskonnaüheduste esindajad.

Tavapärases protsessis tuleva aasta Läänemere püügimahtude kinnitamisel esitab ICES soovituse kõigi majanduslikult oluliste kalaliikide kohta 29. maiks. Sellest tulenevalt otsustavad Euroopa Liidu kalanduse eest vastutavad ministrid lubatud riiklikud püügimahud oktoobris ning kõik muud otsused võetakse vastu Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel.

“Tursapüük on juba alanud ning lähenemas on tursa kudemisperiood maist augustini. Kõik võimalikud meetmed tuleb kasutusele võtta, et kaitsta olemasolevat populatsiooni - tursapüük tuleks kohe peatada,“ kirjutasid oma pöördumises keskkonnaühenduste esindajad. 

Kui me jääme hetkel ootama tavapärase poliitilise protsessi kulgemist, siis me võime sama hästi öelda läänemere tursale hüvasti. Sel ajal, kui meie ootame, on traalipüügilaevad juba merel, et algaval kudemishooajal viimanegi tursk oma nooti püüda. Lisaks sellele on aina rohkem alamõõdulist turska, keda ähvardab üle parda heitmine.

Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika (ÜKP) pakub lahenduse, andes juhendi, kuidas tegeleda sellise tõsise ohuga merekeskkonnale. ÜKP artikkel 12 ja 13[4] kohustab Euroopa Nõukogu ja liikmesriike alustama kriisimeetmeid. Keskkonnakaitse ühendused kirjutasid 11. aprillil kõigile Läänemeremaade kalanduse valdkonna eest vastutavatele ministritele avaliku kirja kutsudes neid alustama kriisimeetmed riiklikul tasandil.


Avalikud pöördumised

Eesti keeles
Inglise keeles


Joonas Plaan

Säästliku kalanduse programmi koordinaator

joonas.plaan@elfond.ee, 5665 2979