Kõik uudised

Vea parandus: lest, ahven ja koha ei ole ohustatud liikide nimekirjas

18. juuni 2021

Eile, 17.06.21 levis pressiteade, mis sisaldas fakitivigu ja ebakorrektset viitamist Eestimaa Looduse Fondi kestliku kala juhendi soovitustele. Eestlaste lemmikkalad ahven, koha ja lest ei ole jõudnud ohustatud liikide nimekirja, nagu pressiteate juhtlõigus öeldakse.

 „Ohustatud liikide nimekiri” on teaduslik termin mida kasutab Maailma Looduskaitse Liit (IUCN). IUCNi andmetel kuulub ohustatud liikide nimekirja Euroopa angerjas, kes on kriitiliselt ohustatud liik. Tursa Läänemere populatsioonide seis on samuti ülikriitiline. Nimetatud kahte liiki tuleks toidulaual vältida ning nad asuvad kestliku kalatoidu juhises Kalafoor punases kategoorias.

Lest, koha ja ahven ei ole ohustatud kalade nimekirjas nagu ekslikult pressiteates sõnastati. Kõigil kolmel liigil läheb Läänemeres kehvemini kui eelmisel aastal ning nad on on liikunud Kalafoori rohelisest kategooriast kollasesse kategooriasse. Läänemere koha on olnud juba aastaid madalseisus ning soovitus on üldist püügikoormust vähendada. Ahvena arvukus on vähenenud peamiselt looduslikel põhjustel, mistõttu soovitus on ahvenale anda aega taastumiseks ning teda vähem tarbida ja püüda. Lesta olukorda mõjutab Läänemere eutrofeerumine, soovimatu kaaspüük ning tagasiheide. Kuigi täpselt ei ole teada, kuidas lesta populatsioonidel Läänemeres läheb, on püügikogused olnud aegade madalamad. Seetõttu kutsub Eestimaa Looduse Fond lesta tarbimisel ettevaatlikusele.

Sisevetes elvatel röövkaladel läheb paremini kui Läänemere liikidel. Võrtsjärve ning Peipsi järve ahvena ning koha asurkonnad on heas seisus ning Kalafooris on nad rohelises kategoorias.

Eile avalikkusele saadetud info on ELFi säästva kalanduse eest seisvaid inimesi tõsiselt puudutanud.  Esitatud faktivead kahjustavad Eesti rannakalandust ning seavad kahtluse alla parima teadusliku teadmise kalade olukorrast Läänemeres. Töötame pingsalt selleks, et kalafoor.ee kaudu jõuaks inimesteni parim teadmine kalaliikide kohta. Taoline infomüra teeb niigi keerulises valdkonnas asjatult meelehärmi kaluritele ning kalandusega seotud inimestele.

Teate edastanud kommunikatsioonibüroo saadab välja paranduse.