Kõik uudised

Värskes õppefilmide seerias „Ah soo!” näeb soode mitut nägu

11. september 2017
Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke.

Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis üldse on soo ning millised on erinevad soo tüübid.

Filmid on loodud õppetööd toetavaks materjaliks, kuid sobivad vaatamiseks ka teistele soohuvilistele. Iseäranis hästi sobivad filmid vaatamiseks alates kuuendast klassist, mil käsitletakse soid õppekavas kõige põhjalikumalt. Filmide ülesehitus on õpetlik-arutlev, klippide pikkus jääb 4-15 minuti vahele ning kõik filmid lõppevad paari kinnistava lausega.

Seeriasse kuuluvad järgmised filmid:

1. Mis on soo ja kuidas ta tekib? (5.59 min)
2. Käime läbi sootüübid (14.01 min)
3. Turvas (8.17 min)
4. Soode taastamine ja taastumine (5.22 min)
5. Vesi ja veekogud soos (7.12 min)
6. Sooarheoloogia (8.39 min)
7. Soohirmud soolugudes (5.23 min)
8. Inimeste jäljed soos (9.18 min)
9. Kuidas hoida ja kaitsta soid? (3.58 min)

Kõik õppefilmid on huvilistele kasutamiseks-vaatamiseks üleval ELFi soode kodulehel https://soo.elfond.ee/filmid/

Õppefilmide põhimeeskonda kuuluvad Piret Pungas-Kohv (stsenarist, idee autor), Indrek Kangro (operaator, režissöör, monteerija, graafiline disainer), Mart Kessel-Otsa ja Antti Mäss (helioperaatorid), Marko Kohv (droonikaadrite tegija), Siim Angerpikk (soosõber), Jüri-Ott Salm (assistent) jpt. Eestimaa Looduse Fond tänab kõiki, kes on panustanud filmiseeria valmimisse!

Õppefilmid on valminud projekti „Soode kaitse ja taastamine“ (LIFE 14 NAT/EE/000126) käigus, mida toetavad Euroopa Liidu LIFE-programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partnerid on Tartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon.