Kõik uudised

Metsaraie ja süsiniku sidumise seos. Eesti olukord ja valikud

05. mai 2022

Läbirääkimised Euroopa Liidu kliimapaketi “Eesmärk 55” üle on nii Euroopa Parlamendis kui ka Euroopa Liidu Nõukogus mitmetes küsimustes otsustavas faasis ning Eestit puudutavalt on teravalt üleval küsimus uuest LULUCFi eesmärgist. Varasemast veel teravam on küsimus seoses Keskkonnaministeeriumi märtsis avaldatud andmetega, mis näitavad, et Eesti metsast on süsiniku siduja asemel saanud emiteerija.

Eestimaa Looduse Fond koostas taustapaberi, mis seletab LULUCFi heitmete ja metsaraiete vahelisi seoseid ning sellest tulenevalt erinevaid valikuid, mis Eestil on. 


Raiemahtudel on LULUCFi eesmärkides väga suur roll, sest erinevate raiestsenaariumide vahed ulatuvad üle 20 miljoni tonni süsinikdioksiidi ekvivalendini aastas. Viimaste aastate suured raied on Eesti metsadest tervikuna teinud süsiniku emiteerijad ja vajavad möödapääsmatult piiramist nii lühiajalist kui ka pikaajalist kliimamõju silmas pidades. Samas on tänasega võrreldes mõnevõrra väiksemate raiemahtudega võimalik saavutada mitmeid erinevaid ELi kliimapaketis soovitud eesmärke. Ka selle negatiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud ei oleks ELFi hinnangul ületamatud.

Eesti metsast on saanud heitmete allikas
Märtsis 2022 avaldatud keskkonnaministeeriumi andmete kohaselt on Eesti viimase kolmekümne aasta näitajad sellised:


Lisaks leiab taustapaberist erinevad raiemahtude stsenaariumid ning metsanduses levinud eksitavate müütide selgitused.


TUTVU TAUSTAPABERIGATaustapaberi on saanud mitmed otsustajad Eestis, aga ka ELi institutsioonides. Taustapaberi peamine eesmärk on aidata otsustajatel otsustada pikaajaliselt jätkusuutliku metsanduse heaks. Eeskätt neile, kes osalevad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” paketi läbirääkimistel ühel või teisel moel. Samuti aitab see teemaga lähemalt tutvuda ja seisukohti kujundada huvigruppidel, nagu näiteks ajakirjanikel, ettevõtjatel, vabaühendustel.

Taustapaberi koostamist toetas European Climate Foundation.