Kõik uudised

Täna on Euroopa Liidu ületarbimise päev

03. mai 2024

2024. aasta on kestnud alles 125 päeva, kuid Euroopa Liidus oleme juba ära kulutanud selleks aastaks ettenähtud looduslikud varad - täna on on Euroopa Liidu ületarbimise päev ehk EU’s Overshoot Day.

Täna on Euroopa Liidu ületarbimise päev

Euroopa Liit moodustab vaid 7% maailma elanikkonnast, kuid kui kõik maailma elanikud elaksid nagu eurooplased, oleks meie nõudluse rahuldamiseks vaja 3 planeeti.

Tänase päeva markeerimiseks saatis Eestimaa Looduse Fond koos 318 Euroopa kodanikuühendusega avaliku kirja Euroopa Liidu ja liikmesriikide juhtidele, ärgitades neid seadma järgmise viie aastal kõrgeimaks prioriteediks ka keskkonnakriiside lahendamise. 

Kiri reageerib hiljuti lekkinud Euroopa Liidu uuele strateegilisele tegevuskavale (2024-2029), kust puudub prioriteedina elurikkuse- ja kliimakriisi lahendamine. Kuna Euroopa roheleppe sai 2020 aastal teoks osaliselt tänu sellele, et eelmises strateegilises tegevuskavas oli üheks keskseks prioriteediks „kliimaneutraalse, rohelise, õiglase ja sotsiaalse Euroopa ehitamine“, on murettekitav näha uues agendas keskkonnateemade puudumist.

Järgmisel viiel aastal on märgilise tähtsusega Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamine ning varem kokkulepitud keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamine. Lähikuudel riigijuhtide poolt paika pandav strateegiline tegevuskava seab suuna kogu järgmiseks viisaastakuks.