Kõik uudised

Tallinnas kuulutati välja Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss

01. september 2017
Täna, 1.septembril kuulutati Tallinnas toimuval ühise põllumajanduspoliitika tulevikule pühendatud konverentsil välja Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss 2018. Konkursile oodatakse kandideerima põllumajandustootjaid, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid, mis aitavad võidelda ühe Läänemere suurima probleemiga - liigsete toitainete jõudmisega meie kodumerre.
Põllumajandustegevusest pärinevad toitained nagu lämmastik ja fosfor mõjutavad oluliselt Läänemere olukorda, põhjustades mere eutrofeerumist. Õnneks on nii meetodeid, mis võimaldavad seda mõju vähendada, kui ka talunikke, kes neid meetodeid rakendada soovivad. Üks ilmsemaid võimalusi oluliselt vähendada negatiivset keskkonnamõju, sealhulgas lämmastiku ja fosfori äravoolu, on üleminek maheviljelusele. Samas on võimalusi keskkonnajälje vähendamiseks ka intensiivses põllumajandustootmises. Näiteks hoiustades õigesti silo ja väetist, luues tehismärgalasid, vähendades kündmist, võttes kasutusele uusi moodsaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus või rakendades toitainebilanssi.“Soovime auhinnaga tunnustada tublisid põllumehi, kes leiavad igapäevase nõudliku ning ajamahuka töö kõrvalt võimalusi keskkonna säästmiseks ning aitavad seeläbi Läänemerd hoida,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi juht ning keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman.

Konkursil on kaks vooru: kohalik ning rahvusvaheline, kus osalevad üheksa Läänemere riigi talunikud. Iga riigi žürii valib välja kohaliku võitja, kes saab auhinnaks 1000 eurot ning esindab riiki rahvusvahelisel konkursil. Peaauhinna võitja saab 10 000 eurot auhinnaraha. Kandideerida võivad nii suured kui väikesed, mahedad kui tavatoomisega põllumajandustootjad, taime- kui ka loomakasvatajad.

Eestimaa Looduse Fond koos Maailma Looduse Fondi ja teiste partneritega korraldab rahvusvahelist Läänemere-sõbraliku põllumajandustootjate konkurssi seitsmendat korda. Eesti-sisesele konkursile saab kandidaate esitada 2018. aasta algusest kuni märtsi lõpuni. Kohaliku vooru võitja kuulutatakse välja 2018. aasta kevadel, rahvusvaheline võitja selgub aga sügisel. Rohkem infot leiab Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt: http://elfond.ee/teoksil#/projektid/laanemere-sobralik-pollumajandustootja

Eestit varasematel aastatel rahvusvahelisel  konkursil esindanud kohaliku konkursi võitjad on Konju mõisa mahetalu Ida-Virumaat, Mätiku talu Pärnumaal, Viraito OÜ Jõgevamaal, Marjasoo talu Tartumaal,perekond Tobreluts Põlvamaal ja Saidafarm Harjumaalt. Eelnevalt on rahvusvahelise peaauhinna võitnud Katariina Vapola ja Jyrki Ankelo Soomest (2009),Håkan ja Teri Lee Eriksson Rootsist (2010),Marian Rak Poolast (2011), Juhan Särgava (Saidafarm) Eestist (2013), Juris Cirulis ja Vija Cirule Läitst (2014) ning Minna Sakki-Eerola ja Markus Eerola Soomest (2015). 2016. ja 2017. aastal konkurssi ei korraldatud.

2018. aasta konkurss kuulutati välja Eestimaa Looduse Fondi korraldataval konverentsil, kus osalevad nii keskkonnaühendused, põllumajandustootjate organisatsioonid, talunikud, põllumajanduseksperdid ja ametnikud. ELi Nõukogu Eesti eesistumise raames ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel toimuva konverentsi “ÜPP 2020. Jätkusuutliku põllumajanduse poole” eesmärk on soodustada diskussiooni 2020. aasta järgse ÜPP teemal ning aidata kaasa tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitika kujundamisele Euroopa Liidus.