Kõik uudised

Suur võit Läänemere keskkonnale: laevadelt reovee merre laskmine keelatakse

26. aprill 2016
Eestimaa Looduse Fond (ELF) väljendab koos Maailma Looduse Fondiga (WWF) heameelt kokkuleppe üle, millega keelatakse töötlemata reovee laskmine laevadelt Läänemerre. WWF on koos partnerorganisatsioonidega juba pikemat aega võidelnud selle eest, et Läänemeri kui üks maailma saastunuim veekogu saaks Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni (IMO) eristaatuse. Pärast keerulisi ja 10 aastat kestnud läbirääkimisi lepiti eristaatuses kokku. Eristaatus tähendab seda, et töötlemata reovee Läänemerre laskmine keelatakse.


„Laevanduse reovee osa Läänemere eutrofeerumist põhjustava lämmastiku ja fosfori jõudmisel merekeskkonda on küll väiksem kui maapealsete allikate oma, kuid laevanduse kasvupotentsiaali arvestades on ilmselt tegu kasvava osaga,“ seletas ELFi merekeskkonna ekspert Aleksei Lotman. „Arvestades kriitilist vajadust oluliselt vähendada merre jõudvate taimetoitainete kogust, ei saa lubada ühel sektoril oma osa hoopis suurendada,“ täpsustas ta. Samuti on töötlemata reoveed lisaks taimetoitainetele ka ohtlike ainete, sealhulgas ravimite kontrollimatu allikas.

Keeld jõustub alles 2019. aastal uutele laevadele ja olemasolevad laevad saavad üleminekuperioodi koguni 2021. aastani. Kuigi merekeskkonnale oleks parem keelu kiirem jõustumine, on tegemist kompromissiga, mis peaks kõigile merenduses tegutsevatele osapooltele andma aega teha vajalikud ümberkorraldused, nt piisavate reoveekogumise kohtade loomine sadamatesse.  

Heitvee mõjud Läänemeres:

•Intensiivne vetikate kasv: liigne niitjate vetikate ja fütoplanktoni õitsemine

•Liigse orgaanilise aine tootmine

•Hapniku tarbimise kasv

•Hapnikuvarude ammendumine

•Bentiliste organismide ja kalade surm

Eestimaa Looduse Fond ja teised Läänemere äärsete riikide keskkonnaorganisatsioonid teevad koostööd alates 2006. aastast WWF-i Läänemere võrgustiku BEP (Baltic Ecoregion Programme) kaudu. Laevade reovee vähendamise probleemiga on võrgustik tegelnud loomisest alates.