Kõik uudised

Noore looduskaitsja auhinna pälvis seeneteadlane ja metsaökoloog Indrek Sell

01. veebruar 2023

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) välja antava noore looduskaitsja 2022. a auhinna pälvis mükoloog ja metsaökoloog Indrek Sell. Laureaat on panustanud aastaid järjepidevalt Eesti seente ja metsade uurimisse, kaitsesse ja populariseerimisse. Noore looduskaitsja auhind anti üle täna toimuval metsakonverentsil „Mets tahab vanaks elada – elustikust, kliimast ja inimesest“, mille ülekannet saab jälgida veebist www.elfond.ee/metsakonverents/otse

Indrek Sell on oma teadustöös uurinud puitulagundavate seente mitme rühma süstemaatikat ja ökoloogiat. Tema teadustöö mükoloogias on olnud rahvusvahelisel tasemel, tulemusi on avaldatud paljudes mainekates teadusajakirjades. Indreku oluliseks looduskaitseliseks saavutuseks on ka seenekaitse tulemusrikas edendamine. Indrek on kandnud enam kui kümme aastat hoolt looduskaitsealuste seeneliikide seire üle kogu Eestis. Ta on aktiivselt, järjepidevalt ja sihikindlalt püüdnud korraldada haruldaste ja ohustatud liikide kaitset, tegutsedes kolmandas sektoris ja tehes seda tööd sageli vabatahtlikult.

Indrek Selli kandidatuuri esitas Tartu Ülikooli mükoloogia emeriitprofessor ja Eesti Maaülikooli seenekogu peaspetsialist Kuulo Kalamees. “Indrek Selli tegevus väärib esiletõstmist. Tema entusiastlik töö seenekaitse alal on olnud imetlusväärne. Ka oma tegevusega põlismetsaelustiku uurimisel ja kaitsel on ta näidanud üles palju pühendumust ja sihikindlust, töökust ning võimekust,” ütles Kuulo Kalamees.

Auhinna andis metsakonverentsil üle Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür. “Vanad metsad on väga elurikkad ja on hädavajalik, et meil on sealsete liikide häid tundjaid ning innukaid uurijaid ja tutvustajaid nagu Indrek seda on. Mida paremini liike ja nende käekäiku tunneme, seda paremini saame oma vanu metsi hoida.”

Indrek Sell kaitses oma doktoritöö Eesti Maaülikoolis 2012. aastal. Viimastel aastatel on ta pühendunud looduskaitseliselt oluliste seeneliikide inventeerimisele põlismetsa-aladel nii Soomaa, Karula ja Alutaguse rahvusparkides kui ka Alam-Pedja looduskaitsealal ja mujalgi. Kogutud andmed on oluliseks aluseks looduskaitse planeerimisel. Suurepärase loodusetundjana on Indrek viimastel aastatel tegelenud kõrge kaitseväärtusega metsade inventeerimisega nii Lahemaa, Vilsandi rahvusparkides kui ka Kõrvemaa maastikukaitsealal, otsides nendelt aladelt veel säilinud põlismetsi ja inventeerides metsaelupaiku. Indrek on avaldanud ligi 30 populaarteaduslikku kirjatööd mitmetes loodusajakirjades (Eesti Loodus, Sinu Mets), ent ka lasteajakirjades. Ta esineb meelsasti loodusõhtutel raamatukogudes, loodusmuuseumites ja külaseltsides. Indrek on ka aktiivne loodusfotograaf.

Noore looduskaitsja auhinda antakse välja alates 2005. aastast eesmärgiga toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis läbi põlvkondade. Tänavu esitati konkursile 9 kandidaati. Auhinna pälvija otsustab ELFi kokku kutsutud žürii, kuhu tänavu kuulusid Peep Männil, Pille Tomson, Polina Degtjarenko, Siim Kuresoo ning Kaja ja Aleksei Lotman. Auhinnaga kaasneb 1000-eurone stipendium ning ehtekunstnik Kertu Tubergi loodud rinnamärk. Auhinnafondi on sel aastal välja pannud NaTourEst, Eesti Loodusturismi Ühing, Viis Aastaaega ja Eestimaa Looduse Fond.

Varasematel aastatel on auhinna pälvinud Polina Degtjarenko, Ott Luuk, Madis Leivits, Lennart Lennuk, Virve Sõber, Annely Holm, Riho Kinks, Aveliina Helm, Renno Nellis, Indrek Tammekänd, Ulvar Käärt, Murel Truu, Tarvo Valker, Marek Sammul, Peep Mardiste ning Asko Lõhmus.

Rohkem infot: www.elfond.ee/teoksil/loodusharidus-ja-teavitus/noore-looduskaitsja-auhinna-konkurss