Kõik uudised

Metsandusnõukogu heakskiidu saanud metsade kaitse tegevusplaan vajab elluviimist

17. jaanuar 2017

Eile, 16. jaanuaril kogunenud metsandusnõukogu toetas range kaitse töörühmas kokkulepitud tegevusplaani salu- ja laanemetsade kaitseks. Ühenduste hinnangul on nõukogu toetus oluline samm metsade elurikkuse kaitsel. Tegevusplaani elluviimine eeldab järgmisi samme keskkonnaministrilt ja valitsuselt.

Kohtumisel Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esindanud Tarmo Tüüri sõnul on elustiku kaitsmiseks vajaliku minimaalse mahu salu- ja laanemetsade kaitse alla võtmisega eri põhjustel viivitatud ligi 15 aastat. See on selgelt seatud ka kehtiva metsanduse arengukava eesmärgiks, ent peale arengukava vastuvõtmist 2011. aastal kuni viimaste kuudeni pole sisulisi edasiminekuid olnud. “Täna on olemas nii ekspertkogus kui ka majanduslikke huvipooli hõlmavas nõukogus heaks kiidetud plaan, mille elluviimine lahendaks Eesti metsade elurikkuse säilimiseks ühe olulisema probleemi,” avaldas Tüür heameelt. “Järgmise kiire sammuna tuleb valitud metsadele keskkonnaministri käskkirjaga rakendada esialgne kaitse. See võimaldab alustada plaani ellu viimiseks vajalikke toiminguid,” selgitas Tüür.

Kaitseks valitud alad asuvad riigimaal. Kuna loodusteadlaste arvutatud miinimumi tagamiseks ei piisa olemasolevatel kaitsealadel säilinud salumetsadest, näeb heakskiidetud tegevusplaan ette ka uute kaitsealade loomist. Uute kaitsealade loomine vajab ka Vabariigi Valitsuse toetust.

Tegevusplaani järgi rakendatakse salumetsadega samu vajakute vähendamise meetmeid ka laanemetsade osas, mille tulemusena saaks kaetud salu- ja laanemetsade vajakud, mis on kokku ca 27 000 hektarit. Metsandusnõukogu arutas ka valik- ja turberaiete tingimuste leevendamist, kus nõustuti kompromissettepanekuga, et vastuseisu põhjustanud seadusemuudatused rakendatakse vaid väljaspool kaitsealasid. Kohtumise lõpus tutvustas EKO oma ettepanekut metsandusnõukogu tasakaalustamiseks.

Metsandusnõukogusse kuuluvad Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus, SA Erametsakeskus, Eesti Metsataimetootjate Liit, Riigikogu, Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Eesti Maaülikool, Keskkonnaagentuur, Eesti Erametsaliit, Tartu Ülikool ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda.


Lisainfo:

Tarmo Tüür
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees
Telefon 53 411 020
E-post tarmo@elfond.ee