Kõik uudised

Märgalade päev seab tulipunkti põllumajanduse ja märgalade suhted

02. veebruar 2014

Täna, 2. veebruaril tähistatakse üle maailma märgalade päeva, mille keskne teema on sel aastal märgalad ja põllumajandus. Põllumajanduse ja märgalade seostest ning mitmetest köitvatest ettevõtmistest räägitakse lähemalt 6. veebruaril Tartu loodusmajas toimuval seminaril “Eesti märgalad 2014”. Samas kuulutatakse välja Eesti ühe olulisima märgala Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäev.

“Rahvusvahelise märgalade päeva puhul võtame kokku teadaoleva info Eesti märgalade seisundist ning anname ülevaate riiklikest plaanidest märgalade kaitsmisel ja taastamisel,” sõnas Eesti Märgalade Ühingu ekspert ja ürituse peakorraldaja Marko Kohv. “Ühtlasi räägime märgalade suhetest põllumajandusega ning tutvustame märgaladega seotud uusi õppematerjale.”

Tänavuse märgalade päeva teemaga soovitakse esile tõsta märgalade tähtsust ja rolli põllumajanduses ning põllumajanduse mõju märgaladele. “Märgalade käekäik sõltub oluliselt sellest, kas ja kuidas neid põllumajanduses kasutatakse,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman. “Samas võivad märgalad ise toimida puhveraladena põllumajandusliku reostuse leviku peatamisel,” lisas Lotman.

Täpsemat infot märgalade seminari kohta leiab kodulehelt http://goo.gl/WaLU7z. Samalt kodulehelt saab ühtlasi vaadata videosalvestusi seminaril peetud ettekannetest. Seminari korraldavad Eesti Märgalade Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Märgalade päevale on pühendatud ka 11. veebruaril Tartu loodusmajas lastele ja noortele peetav loeng “Planeedi Maa juhtkonsool (märgalade tähtsus)”, mille viib läbi Eestimaa Looduse Fondi märgalade ekspert Kristjan Piirimäe. Täpsem info loengu kohta on peagi leitav Tartu Keskkonnahariduse Keskuse kodulehelt http://www.teec.ee/ 

Rahvusvahelise märgalade päevaga tähistatakse 1971. aastal Iraanis Ramsari linnas märgalade kaitseks sõlmitud rahvusvahelist kokkulepet, mille kohta leiab rohkem infot kodulehelt http://www.ramsar.org/. Märgalade päeva eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu märgalade kaitse ja targa kasutamise olulisusele. Igal aastal on see pühendatud kindlale teemale, milleks tänavu on märgalad ja põllumajandus.

Märgaladeks nimetatakse kooslusi, milles on peamiseks taimede ja loomade elutingimuste kujundajaks vesi: jõed ja järved, madalsood ja rabad, üleujutatavad niidud, märjad metsad ja madalad merealad. Rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimestikku kuulub 2083 märgala, neist 17 asub Eestis. Siinsete rahvusvahelise tähtsusega märgalade kogupind hõlmab 304 778 hektarit, neist tuntuimad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid ning Alam-Pedja ja Endla looduskaitsealad.

Lisainfo:

Marko Kohv
Eesti Märgalade Ühingu ekspert ja seminari peakorraldaja
Tel:  +372 56 663 752
E-post:  marko.kohv@gmail.com

Aleksei Lotman
Eestimaa Looduse Fondi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert
Tel: +372 50 60 879
E-post:  alex@elfond.ee