Kõik uudised

Läänemerel asuti pidurdama tursa ülepüüki

30. juuli 2019
Euroopa Komisjon otsustas möödunud nädalal peatada kaubandusliku tursapüügi Läänemerel 31. detsembrini 2019. Eestimaa Looduse Fond (ELF) tervitab komisjoni otsust, mis on osa kriisimeetmetest vältimaks tursa idapoolse populatsiooni kokkukukkumist ning sellest tulenevaid tagajärgi kaluritele ja rannakogukondadele.


“Euroopa Komisjoni äsja vastu võetud otsus on oluline samm tursa populatsiooni taastamiseks Läänemeres ning loodetavasti on näha positiivseid tulemusi juba lähiaastatel,” sõnas ELFi säästliku kalanduse programmi koordinaator ja ekspert Joonas Plaan. “Samas oodanuks Euroopa Komisjonilt kiiremat reageerimist - tursa idapoolse populatsiooni kriitiline seisund oli teada juba tänavu 5. aprillil, kui Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) esitas temaatilise raporti. Vahepeal on välja püütud tonnide viisi turska ning kahjustatud nii tursa populatsiooni kui ka merekeskkonda üldisemalt,” lisas Plaan.  

Kriisimeetmed kehtivad Ojamaast lõunasse jäävates kalanduspiirkondades, kus püütakse enamus Läänemere tursasaagist. Regulatsioon ei kehti kalanduspiirkondades, kus tursapüük on minimaalne. Seega Eestis, kus tursapüük on marginaalne ning tursk satub võrku peamiselt kaaspüügina, kriisimeede ei kehti.Samal ajal tuleb vaadelda tursa kriitilist olukorda kogu Läänemere ökosüsteemi seisukohast. Tursa käekäik sõltub ka teistest teguritest peale ülepüügi. Näiteks Läänemere veetemperatuuri tõus ja eutrofeerumisest tulenevad muutused merekeskkonnas mängivad olulisematki rolli tursa populatsiooni languses kui kalastamine. Läänemere kalapopulatsioonide kaitseks peame taastama mere ökosüsteemi hea seisundi - sellesse saavad panustada kõik Läänemere riigid.

ELF üheskoos teiste Euroopa keskkonna vabaühendustega tõstatas tursa ülepüügi probleemi juba 18. aprillil, saates pöördumise valdkonna eest vastutavatele ministritele. ELF ning teised ühendused tegutsevad edaspidi selle nimel, et vastuvõetud kriisimeede ei jää ainsaks sammuks kaitsmaks Läänemere kalapopulatsioone ja merekeskkonda. Aasta lõpuni vältav moratoorium ei pruugi olla piisav ning Euroopa Komisjon ning liikmesriigid peavad hoolikamalt kuulama teadlaste nõuandeid. Vajadusel peab tursa kriisimeedet pikendama.


Värskete kriisimeetmete täpne sõnastus on leitav SIIT.


Rohkem infot:
Joonas Plaan
Säästliku kalanduse programmi koordinaator ja ekspert
joonas.plaan@elfond.ee
Tel. 5665 2979