Kõik uudised

Kutse märgalaviljeluse seminarile Maamessil 26.04

09. aprill 2019
Ootame Teid Maamessi raames toimuvale seminarile “Märgalaviljeluse väljavaated Eestis” 26. aprillil kl 11.

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade kliimanutika põllumajanduse ehk märgalaviljeluse kasutusvõimalustest ja väljakutsetest Eestis ning Euroopas. Ettekanded annavad ülevaate madalsoomulla - enim kuivendusest ja kasutusest mõjutatud mullatüübi - omadustest, turvasmuldade praegusest kasutusest ja väljavaadetest nende kasutamisel märgalaviljeluses. Samuti mõningatest märgalaviljelemise praktikatest Eestis ja Euroopas, Eesti õiguslikust raamistikust ja põllumajanduse toetusmeetmetest märgalaviljeluse rakendamisel.


Päevakava:

11:00 Madalsoomuld - Aasta muld 2019. Merrit Shanskiy, EMÜ Mullateaduse õppetool

11:15 Märgalaviljeluse kogemused ja võimalused Eestis ja Euroopas. Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond

11:45 Märgalaviljeluseks sobivad kultuurid põllumajanduses. Katrin Heinsoo, EMÜ Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

12:15 Poollooduslike koosluste majandamise väljakutsed - eelkõige luha- ja sooniitude näitel. Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fond

12.40 Arutelu ja tagasiside


Sündmust modereerib Silvia Lotman.

Seminar toimub Tartu Näituste majas (Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 60, seminariruum asub A-hallis I korrusel).

Seminari korraldab SA Eestimaa Looduse Fond projekti Märgalaviljelus Baltimaades raames. Projekti toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI).


Rohkem infot:
Jüri-Ott Salm
Märgalade programmi juht
Eestimaa Looduse Fond
E-post: jott@elfond.ee
Tel: 52 959 33