Kõik uudised

Kuidas käib Eesti ilveste käsi Poolas?

31. jaanuar 2014

Aastatel 2012-2013 viidi Maailma Looduse Fondi (WWF) ja ELFi eestvedamisel Eestist Kirde-Poolasse neli loodusest püütud ilvest eesmärgiga aidata taastada sealset elurikkust. Praeguseks elavad kaks emast ilvesest Piska ja Napiwodzko-Ramuckie metsades ja nende ümbruses, ühe isase elukoht on teadmata ning üks isane heitis hinge.

Üks Eestist Poola viidud ilvestest enne ümberasustamist. Foto: Jüri-Ott Salm

Ühe emase Eesti ilvese uus kodukoht asub Piska metsa lääneservas Mragovo ja Szcytno linna vahel ning katab koguni 500 km2 suuruse ala (vt alloleval kaadril lillasid täppe). Teine emane ilves elas 2013. aasta kevadel Piska ja Napiwodzko-Ramuckie metsades, kuid liikus suvel alale, kus on rohkem avatud põllumajandusmaastikke ning ilvese saakloomi - metskitsi (vt kaardil punaseid täppe). Kumbki emane ilves ei jäänud 2013. aasta kevadel poegade sündimise ajal paikseks - seega on tõenäoline, et pesakonda nad ilmale ei toonud.

Ühe isase GPS kaelus lakkas töötamast 2013. aasta veebruaris ning seetõttu puuduvad andmed tema edasiste liikumiste kohta. Kaeluse töötamise ajal liikus ta väga ulatuslikul alal nii Piska, Napiwodzko-Ramuckie metsas, kui ka ümbritsevatel aladel (vt kaardil rohelisi täppe). Teine isane ilves leiti 2012. aasta juunis surnuna, lahkamisel tuvastati tal paelussi põhjustatud soolesulg (vt kaardil kollaseid täppe).

KAART (suuremalt vaatamiseks klõpsa kaardil!): Eestist Poola ümberasustatud nelja ilvese asukohapunktid populatsiooni taastamisalal Kirde-Poolas. Punane – 2013 a. ümberasustatud emane isend; lilla - 2012 a. ümberasustatud emane isend.; roheline – 2012 a. ümberasustatud isane isend.; kollane – 2012 a. ümberasustatud isane isend, kes hukkus sama aaasta juunis. Kaardi on koostanud Stefan Jakimiuk (WWF).

Eestis Poolasse on siiani ümberasustatud neli loodusest püütud isendit: 2012. aasta märtsis-aprillis üks emane ja kaks isast ning 2013. aasta märtsis üks emane ilves. Kõik ilvesed on püütud Järvamaalt Imavere ja Päinurme jahipiirkondadest. Enne Poolas loodusesse laskmist paigaldati ilvestele GPS telemeetriakaelused, mis võimaldasid jälgida ilveste liikumist (vt kaarti!).

Ilveste ümberasustamisega Kirde-Poolasse Piska ja Napiwodzko-Ramuckie metsa alustati 2004. aastal ning alates 2006. aastast on projekti peamine vedaja WWF. Kui alguses kasutati populatsiooni algmaterjaliks looduslähedastes tehistingimustes kasvatatud ilveseid, siis alates 2012. aastast on sealse genofondi rikastamiseks asustatud ümber loodusest püütud isendeid. 2012. aastal asuti WWFi partneri ELFi eestvedamisel asustama ümber Eesti ilveseid.

2014. aasta jaanuari aruannet Poola ümberasustatud ilveste kohta saab vaadata SIIT.

Pilte ja infot ilveste Eestist Poola viimise kohta leiab SIIT!