Kõik uudised

Konverentsil otsitakse vastust, kuidas katta eurooplaste toidulaud keskkonnale ja tervisele sõbralikumalt

01. september 2017
Täna, 1. septembril Tallinnas algaval rahvusvahelisel põllumajandusteemalisel konverentsil otsitakse lahendusi, kuidas majandada põlde ja toota toitu keskkonda kui ka inimeste tervist säästvalt.

Konverentsi fookuses on Euroopa põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamine.“Euroopa põllumajanduse tähtsust ei tohi alahinnata: see toidab meid kõiki. Samas on võimatu mööda vaadata põllumajanduse keskkonnamõjust, alates erinevatest pestitsiididest, mis tapavad mesilasi ja mille jälgi leidub ka meie toidus - olgu siin viimaseks hoiatavaks näiteks äsjane mürgimunade skandaal Hollandis - ning lõpetades veekogude kinnikasvamise ning ülemäärase nitraadiga joogivees,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi (ELF) keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman. “Samamoodi jätkates ei ole võimalik saavutada ühiskonnas ammu kokku lepitud keskkonnaeesmärke ega vähendada riske rahvatervisele. Kolmandalt poolt ei saa unustada ka seda, et loodussõbralik põllumajandus on väga tähtis Euroopa elurikkuse hoidmisel,” lisas Lotman.

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutab ligi 40% ühenduse ühisest eelarvest ja mõjutab oluliselt põllumajandustootmist ning selle jälge keskkonnas. ÜPP eelarve põhiosa ehk 1. samba moodustavad otsetoetused, mille kohta Euroopa Kontrollikoda on märkinud, et neil puudub selgelt sõnastatud eesmärk. Otsetoetused hektari kohta erinevad  liikmesriigiti kordades, kusjuures suuremate toetustega maades on põllumajanduse keskkonnanäitajad nagu lämmastikubilanss, ammoniaagi ja kasvuhoonegaaside emissioonid ning pestitsiidikasutus reeglina halvemad. Ka otsetoetuste „rohestamine” ei ole tänaseks selgeid tulemusi andnud. Samas on ÜPP 2. sammas, millest rahastatakse selgemalt sõnastatud eesmärkidega maaelu arenguks mõeldud tegevusi, sealhulgas põllumajanduse keskkonnameetmeid, jätkuvalt alarahastatud.

Konverentsi korraldab Eestimaa Looduse Fond. EL Nõukogu Eesti eesistumise raames ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel toimuva konverentsi “ÜPP 2020. Jätkusuutliku põllumajanduse poole” eesmärk on soodustada diskussiooni 2020. aasta järgse ÜPP teemal ning aidata kaasa tasakaalustatuma ja keskkonnasõbralikuma põllumajanduspoliitika kujundamisele Euroopa Liidus. Sündmus toimub kahes osas: esimesel päeval leiab Tallinnas Euroopa hotellis aset konverents; teisel päeval külastavad väliskülalised Mätiku talu ja Saidafarmi ning peetakse seminar Matsalu rahvuspargi keskuses Penijõel. Sündmuse programm on leitav siit: http://elfond.ee/upp-konverents/programm

Konverentsil toimuvat kajastatakse ka ELFi blogis: www.estcap.blogspot.com