Kõik uudised

Kodanikuühendused: maavarade kasutamine tuleb otsustada ühiselt

03. aprill 2014

Eestimaa Looduse Fond (ELF), Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ning Eesti Maavarade Ühing (EMÜ) sõlmisid koostööleppe, et suurendada ühiskonna kaasatust Eesti looduslike maavarade kaevandamise otsustesse. Kodanikuühenduste hinnangul tuleb kaevanduste planeerimise ja rajamise otsustamisel kaasata rohkem osapooli ning muuta kogu protsessi läbipaistvamaks. Olukorra parandamiseks asuvad kolm ühendust järgnevatel aastatel kohalikke kogukondi toetama.

Ühise algatuse käigus toetakse inimesi nii õigusabi kui ka keskkonnaalaste teadmistega, et suurendada kodanike aktiivsust otsustusprotsessides osalemisel. Olulisteks tegevusteks on õiguslikud analüüsid praegu kehtivate regulatsioonide osas ja loodusväärtuste kaardistamine kaevandusaladel. Samuti plaanitakse korraldada laiemale avalikkusele suunatud üritusi, mis aitavad kaevandamise mõju ja selle leevendamise võimalusi paremini mõista.

Algatust eestvedava ELFi juhatuse esimees Silvia Lotman ütles, et ELF seisab Eesti loodusliku mitmekesisuse säilitamise eest. “Maavarade kaevandamine – olgu selleks põlevkivi, fosforiidi, ehitusmaavarade või turba kaevandamine – on vältimatult suure keskkonnamõjuga tegevus, mis muudab pöördumatult nii loodust kui inimeste elukeskkonda. Seda olulisem on maavaradega seotud otsused põhjalikult läbi kaaluda, võttes arvesse kõiki alal leiduvaid väärtusi.”

EMÜ juhatuse liige Mihkel Pukk tõdes, et kodanikke ei kaasata otsustusprotsessidesse piisavalt. “Kuigi loodusvarad on põhiseaduslikult rahvuslik rikkus, ei ole elanikel piisavalt avaraid võimalusi selle rikkuse kasutamisel kaasa rääkimiseks. Soovime seda olukorda muuta.”

Muutuse loomiseks toetab KÕK kogukondi alates maikuust tasuta õigusabiga. “Nii oluliste otsuste tegemisel on tähtis roll avalikul arutelul ning kohalike kogukondade kaasamisel. Tavakodanikel on õiguslikke küsimusi tihtilugu keeruline läbi hammustada, mistõttu pakume soovijatele selles osas abi,” lausus KÕKi juhatuse liige Kärt Vaarmari.

ELF, KÕK ja EMÜ on seadnud endale ühtlasi eesmärgiks laiendada maavarade heaperemeheliku kasutamise alast koostööd nii ettevõtjate, ametnike kui poliitikutega.

Kodanikeühenduste koostööd rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Rohkem infot:

Silvia Lotman
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees
Tel: 52 62 013
E-post:    silvia@elfond.ee

Mihkel Pukk
Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige
Tel: 50 28 730
E-post:    mihkel.pukk@gmail.com

Kärt Vaarmari
Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige ja jurist
Tel: 52 74 761
E-post:    kart@k6k.ee