Kõik uudised

Keskkonnaühendused saatsid loodavale valitsusele kliima- ja energeetika valdkonna ettepanekud

19. jaanuar 2021
Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus ning Eesti Roheline Liikumine nendivad oma möödunud nädalal valitsusleppe läbirääkijaile saadetud avalikus kirjas, et Eesti vajab keskkonna- ja kliimapoliitikas kiireid otsuseid, mis toetavad tõhusamat ja nähtavamat liikumist süsinikuneutraalsuse poole. Kirjas esitatakse seitse ettepanekut, millega kutsutakse loodavat valitsust asendama lahkuva valitsuse tagurlik keskkonnapoliitika edumeelsega.


Seitsme ettepaneku hulgas toovad keskkonnaühendused välja näiteks vajaduse leppida kokku põlevkivist väljumine aastaks 2030, peatada Eesti Energia uue õlitehase rajamise plaan, seada eesmärgiks täielik üleminek taastuvatele ja kestlikele energiaallikatele ning tagada metsanduse jätkusuutlikkus kliimaaspektist. Lisaks rõhutatakse vajadust avada ja uuendada praegust kliimapoliitikat dikteerivad sisult vananenud strateegilised dokumendid.

“Nii energiamajanduse arengukava aastani 2030 kui ka kliimapoliitika põhialused aastani 2050 on sisuliselt aegunud, ent suur osa Eesti riigi praegusest kliimapoliitikast põhineb just neil kahel aegunud strateegilisel dokumendil. Kliimaeesmärkide sisuliseks saavutamiseks on oluline need kiiremas korras uuendamiseks avada ning seejuures tugineda parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele, Pariisi kliimaleppele ja EL tasemel võetud riiklikele kohustustele,” selgitab koalitsiooniläbirääkijatele saadetud ettepanekuid Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo.

Ametist lahkuva valitsuse käe all on riigi kliima- ning energeetikapoliitikat viimasel kahel aastal iseloomustanud arvukad keskkonnavaenulikud otsused, mille abil on miljonite eurodega toetatud põlevkivitööstust. “Kliimapoliitikas saavutab Eesti riik EL eesmärgid ning liigub rohepöörde suunas vaid juhul, kui toetab sirgeseljaliselt taastuvenergia kasutusele võtmist ja lükkab tagasi kõik algatused, mis mingilgi moel püüavad kestlike energiaallikate toetamise asemel anda eelise fossiilsetele energiaallikatele või ka metsa jätkusuutmatule kasutamisele taastuvenergia sildi all. Põlevkivist loobumiseks on vajalik selge ajakava, mis aitaks luua selgust nii ettevõtjatele kui ka põlevkivist loobumisest mõjutatud elanikkonnale,” ütles Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige Madis Vasser.

Keskkonnaühenduste hinnangul on paljulubav, et valitsusleppe läbirääkijad on keskse põhimõttena toonud välja Eesti aktiivse rolli Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisel ning tõhusa rohepöörde saavutamisel. Samuti on oluline läbirääkimiste alguses esile toodud kinnitus, et loodav koalitsioon on teadususku.

 

Vaata lisaks:

Keskkonnaorganisatsioonide kiri valitsusleppe läbirääkijaile: https://bit.ly/3oXde0C

Kliimamuutusest, õiglasest üleminekust ja kliimaneutraalsusest: www.kliimamuutused.ee ja www.kliimadialoog.ee

 


Lisainfo:
Madis Vasser
Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige
madis@roheline.ee
53950310