Kõik uudised

Keskkond peab olema valimiste üks võtmeküsimusi

06. detsember 2018
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) uurib eelseisvate Riigikogu valimiste valguses erakondadelt nende meelsust põletavamates keskkonnaküsimustes. Ühendused leiavad, et erakondade programmid peaksid sisaldama kõiki olulisi keskkonnaga seotud eesmärke ja konkreetseid lubadusi, sh kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega kohanemiseks ning säästva metsanduse arendamiseks. Ühenduste koostatud poliitikasoovitustega saab tutvuda siin: www.eko.org.ee/tegevus/poliitikasoovitused

“Senises avalikus diskussioonis on keskkonnateemad jäänud teenimatult tagaplaanile. Soovime näha, et erakonnad seaksid prioriteediks kliimamuutuse seisukohalt keskse küsimuse - põlevkivienergeetikale alternatiivide otsimise. Samavõrd tähtsad on ülemaailmse keskkonnakriisi valguses näiteks meie elurikkuse ja metsade hoidmine,” nentis Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. “Petlik on arvata, et kliimamuutus ning elurikkuse kadu meie majandust ning sotsiaalset heaolu ei mõjuta. Peaksime nende põletavate küsimustega tegelema märksa tõsisemalt juba täna, mitte lükkama ebamugavaid otsuseid tulevikku, kus nende jaoks on juba hilja.”

Keskkonnaühendused on kaardistanud erakondade jaoks viis suuremat teemavaldkonda, milles tehtavad otsused on lähiaastatel kõige olulisemad: kliimamuutus ja energeetika, säästev metsandus, elurikkuse hoidmine maaomanike, kohalike omavalitsuste ja riigi koostöös, õiglased keskkonnatasud, ning suurinvesteeringute nutikas planeerimine.

Muuhulgas rõhutavad ühendused, et tänavu oktoobris avaldatud ÜRO hoiatavast kliimaraportist lähtuvalt on selge, et Eesti energeetika peab vabanema põlevkivisõltuvusest. Põlevkivienergeetika sektor on suurim keskkonna saastaja ning CO2 emissiooni allikas Eestis. Samuti leiavad ühendused, et Eestist peab saama säästva metsanduse teerajaja, sest ainult nii tagame endale ja järeltulevatele põlvedele metsa, mis rahuldab nii majanduslikke kui ühiskondlikke vajadusi.

Ühtlasi saatsid keskkonnaühendused sel nädalal erakondadele keskkonnateemalised küsimused. Erakondade vastused avaldatakse koos ekspertide kommentaaridega, et aidata valijatel paremini mõista erakondade sihte ja seisukohti. Küsimused esitati nii energeetika, keskkonnatasude, metsanduse, suurarenduste kui ka elurikkuse hoidmise kohta. Küsimustega ning hiljem ka vastustega saab tutvuda siin: www.eko.org.ee/tegevus/poliitikasoovitused/kusimused

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.Rohkem infot:
Kärt Vaarmari
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
E-post: kart@elfond.ee
Tel: 5274761