Kõik uudised

Kalapüügikvootide määramisel tuleb lähtuda teaduslikust teadmisest

06. september 2019

Euroopa Komisjoni kõige värskem ettepanek 2020. aasta püügivõimaluste kohta ei vasta juriidilistele kokkulepetele, mis on vastu võetud Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames. Kogu vastutus lasub nüüd kalanduse eest vastutavatel ministritel. Just nemad teevad viimase otsuse järgmise aasta Läänemere iga-aastase lubatud kalapüügikoguse kohta.

30. augustil avaldas Euroopa Komisjon ettepanekud 2020. aasta püügivõimaluste kohta üheksale liigile kümnest võimalikust iga-aastasest lubatud püügikogusest Läänemeres. „Komisjoni seisukoht on liiga lahja, et tagada mitmete kalapopulatsioonide taastumine,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi (ELF) säästliku kalanduse ekspert Joonas Plaan. „Tuleb loota, et kalandusvaldkonna eest vastutavad ministrid, sealhulgas ka Eesti keskkonnaminister, langetavad lõpliku otsuse ikkagi vastavalt teadlaste soovitustele,“ lisas Plaan. „Ministritel on kõik eeldused, et teha oktoobris õiged otsused: 2020. aastaks tuleb igasugune ülepüük peatada ning võtta arvesse ICES teadlaste soovitusi jätkusuutliku kalanduse kohta. Sel moel anname Läänemerele kalapopulatsioonidele ja ökosüsteemile võimaluse taastuda, tagades ühtlasi kalurite ja kogukondade heaolu, kellele rannakalandus on oluline,“ rõhutas Plaan. 

Euroopa Komisjon ignoreerib juba mitmendat aastat järjest teadlaste selget soovitust peatada räimepüük Läänemere lääneosas. Vaatamata sellele, et ühise kalanduspoliitika raames on kokku lepitud ülepüük 2020. aastaks lõpetada, ületab üheksast kalaliigist kolme iga-aastane püügikogus endiselt teadlaste soovitatut. See ei anna Läänemere kalapopulatsioonidele võimalust taastuda jätkusuutlikule tasemele. 

Veel on otsustamisel Läänemere idapoolse tursa püügikogus. Euroopa Komisjoni ettepanek on peatada kaubanduslik tursapüük ning seada püügikvoodid kaaspüügina püütavale Läänemere idapoolsele tursale, mida jääb võrku teisi liike püüdes.

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) soovitas juba kevadel langetada idapoolse tursapopulatsiooni lubatud püügikogus 2020. aastaks nullini. Sellele on tähelepanu pööranud ka ELF. See soovitus kehtib igasugusele püügile, kaasa arvatud ka kaaspüügile. Seega ei peegelda Euroopa Komisjoni otsus siingi teadlaste soovitust. Läänemere tursk on kriitilises seisundis, mistõttu on äärmiselt oluline, et teadlaste nõuandeid võetaks kuulda. 

Positiivse poole pealt on Euroopa Komisjon arvestanud teadlaste soovitusi mitmete teiste kalaliikide püügimahtude kohta, kaasa arvatud läänepoolne Läänemere tursk, avamere räim, Liivi lahe räim, Botnia lahe räim, Läänemere lest ja kilu. ELF üheskoos Maailma Looduse Fondiga toetavad komisjoni soovitusi läänepoolse Läänemere tursa iga-aastase püügimahu kohalt. See ei ületa teadlaste soovitust ning lisaks sellele sisaldab endas vajalikke kaitsemeetmeid, nagu ajutine püügikeeld 1. jaanuarist kuni 31. märtsini ning piirangud harrastuskaluritele.

 

Taustamaterjal:

ICESi soovitused

keskkonnaühenduste pöördumine

Euroopa Komisjoni ettepanek