Kõik uudised

Ilmus raamat „Muutuv Eesti loodus“

09. detsember 2015
Eestimaa Looduse Fondi eestvõttel nägi ilmavalgust Rein Kuresoo raamat „Muutuv Eesti loodus“. Raamat teeb ülevaate Eesti looduses toimunud muutustest läbi aegade, seda nii sõnas kui pildis. Kuna raamat sai alguse loodusobjektide ja paikade taaspildistamisest, on raamatu peamine fookus suunatud ajalõigule, mis on fotodega dokumenteeritud ehk umbes sajale viimasele aastale.

Esikaas

Autor võtab peatükkide kaupa kokku meie metsa, pärandkoosluste, märgalade ja veekogudega toimunud muutused ning vaatab eri liikide lisandumist ja hääbumist Eesti looduses. Rein Kuresoo sõnul muutub loodus meie ümber kiiremini, kui me aimata oskame. „Looduskaitsjad elavad pidevas negatiivsete uudiste voos – päevast päeva puutume kokku sündmuste ja arengutega, mis hävitavad või kahjustavad looduskeskkonda. Negatiivseid arenguid on kergem märgata ja enamasti lõikuvad nad selgemini mällu kui plussmärki kandvad muutused,“ nentis Kuresoo.

Ilmunud raamatus on ka palju fotosid, mitmel puhul on muutuste ilmestamiseks kõrvutatud arhiivi fotosid tänapäevaste vaadetega. Paljud taas üles pildistatud motiivid on vana pildiga kõrvuti väga ilmekad – loodus on nii mõneski paigas saja aasta, aga vahel ka tunduvalt lühema aja jooksul, tundmatuseni muutunud.

Raamatu tiraaž on 2000 eksemplari, mis on mõeldud tasuta jagamiseks koolidele, loodus-hariduskeskustele jt sihtgruppidele. Kõigile teistele huvilistele on leitav PDF-versioon aadressil http://issuu.com/elfond/docs/muutuv_eesti_loodus.rein_kuresoo.20/1. Raamatu soovi korral palume ühendust võtta ELFi büroojuhiga elf@elfond.ee, 7428 443.

Raamatu väljaandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Rein Kuresoo, autor
rein.kuresoo@gmail.com

Raamatu soovid:
Aili Saluveer, ELFi büroojuht
elf@elfond.ee
7428 443